Nyheter

Helt ny LSS-utredning drar igång

Pelle Kölhed: Den statliga utredningen är historielös och saknar viktiga perspektiv
'- Den statliga utredningen präglas av en historielöshet och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS

'- Den statliga utredningen präglas av en historielöshet och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS, säger Pelle Kölhed.

 

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.
– Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

Han är vice ordförande i Handikappförbunden, men är också utsedd att representera förbundens medlemmar i den statliga översynen av LS

– I den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens. Vår ambition är därför att också erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle. Vår ambition är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning, säger Pelle Kölhed.

Handikappförbundens utredningsgrupp ska nu göra en grundlig utredning av bland annat huvudmannaskap, anhörigassistans, personkretsarna och andra centrala begrepp inom LSS-lagstiftningen.

– Diskussionen om huvudmannaskap har förts sedan LSS kom till, säger Pelle Kölhed. Tyvärr handlar stora delar av diskussionen om olika aktörers strävan att avsäga sig ansvar, vilket framförallt är kränkande för de som omfattas av lagen. Trots att LSS är en rättighetslag, blir det ett Svarte Petter-spel där huvudmän bollar ansvaret för finansiering mellan sig.

– Frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande, säger Kölhed.

Han kritiserar också den statliga utredningen för att ”präglas av en historielöshet, och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS”.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor.

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för CJ Advokatbyrå
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Särnmark
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Partnerinformation från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp – nytt kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *