Helt ny LSS-utredning drar igång | HejaOlika

Helt ny LSS-utredning drar igång

- Den statliga utredningen präglas av en historielöshet och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS, säger Pelle Kölhed.

- Den statliga utredningen präglas av en historielöshet och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS, säger Pelle Kölhed.

Pelle Kölhed: Den statliga utredningen är historielös och saknar viktiga perspektiv

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Forum FUB

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.
– Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

Han är vice ordförande i Handikappförbunden, men är också utsedd att representera förbundens medlemmar i den statliga översynen av LS

– I den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens. Vår ambition är därför att också erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle. Vår ambition är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning, säger Pelle Kölhed.

Handikappförbundens utredningsgrupp ska nu göra en grundlig utredning av bland annat huvudmannaskap, anhörigassistans, personkretsarna och andra centrala begrepp inom LSS-lagstiftningen.

– Diskussionen om huvudmannaskap har förts sedan LSS kom till, säger Pelle Kölhed. Tyvärr handlar stora delar av diskussionen om olika aktörers strävan att avsäga sig ansvar, vilket framförallt är kränkande för de som omfattas av lagen. Trots att LSS är en rättighetslag, blir det ett Svarte Petter-spel där huvudmän bollar ansvaret för finansiering mellan sig.

– Frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande, säger Kölhed.

Han kritiserar också den statliga utredningen för att ”präglas av en historielöshet, och behöver kompletteras med en analys av utvecklingen av LSS”.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor.

Publicerad:
2017-02-08

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Handikappförbunden, LSS, LSS-utredningen, Pelle Kölhed, anhörigassistans


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

4 reaktioner på ”Helt ny LSS-utredning drar igång”

 1. Barbara Wilczek Ekholm

  Koordinator/samordnare
  I vårt fall saknas samförstånd mellan alla insatser såsom DV, boende, habilitering, kontaktperson etc. Trots sip-möten och Individuell Plan skulle en insats till behövas, nämnligen en samordnares. En koordinator som hade översikt och kunde gå in och agera om någon insats inte fullgjort sitt uppdrag mer på daglig basis. Nu faller denna uppgift på den anhöriga och det ses inte positivt av all personal.

 2. Sanningen måste fram
  Det känns varje dag att Försäkringskassan tycker att vi ljuger och far med osanningar för att få till den assistans som behövs. Detta evinnerliga kämpande och alla timmar som vi anhöriga arbetar för att våra nära och kära skall få det någorlunda.

  Vi föräldrar har inte längre rätten att få vara förälder. Vi måste jobba och täcka upp hela tiden. Sluta våra jobb och tappa all kontakt med andra nära och kära för att man jobbar dygnet runt. Idag är det inget värdigt liv längre, med de nya reglerna så har livet tagits bort helt för de funktionshindrade och deras anhöriga.

  Hur man kan ge avslag på avslag och att Försäkringskassan helt går emot den kompetens som läkarna har, det är för mig obegripligt. Ingen har bett om eller vill hamna i denna situation men när det nu är så, så är det mycket tråkigt att man blir bemött med att LSS är en lyx.

  Tack för att i driver denna viktiga fråga. Jag har kämpat i två år och kämpar fortfarande.

 3. Mette Johansen

  Tack
  Det är bara att från djupet av hjärtat Tacka stort för att Ni driver frågan med Er stora kompetens och skicklighet. Med ett/fler kommunbeslut som helt tagit musten ur mig känns det som att, ensam, slåss mot väderkvarnar, svekfulla o nedlåtande tjänstemän/kvinnor och folk som läser lagen som fan läser bibeln. De försöker att trötta ut oss så att vi ska sluta fightas och ibland vill jag bara lägga mig ned och göra just det – ge upp. Å så får man läsa sånt här, att andra inte låter sig stoppas och som absolut inte tänker ge upp. Då vaknar livsnerven, kämparglöden och viljan igen – Tack alla underbara och särskilt Pelle Kölhed

 4. Ullis Andersson

  Vem äger ärendet
  Jag förstår inte varför man inte kan reda ut ansvarsfrågan mellan kommun, landsting och stat före man ändrar praxis vilket drabbar de som behöver hjälpen mest. Tex hade vi problem då kommun plötsligt kom på man gjort fel med medicindelning och att personalen skulle ha delegering. Våra barn fick då inte vara på kortis alternativt fick vi föräldrar åka dit med medicin och ge dygnet runt. Då blir det ju ingen avlastning, direkt. Nu har personalen utbildning och delegering, men det borde skett över tid och inte hals över huvud….
  Nu handlar det om ansvarsfördelning av det som ska anses som hälso-sjukvårdande insatser eller egenvård. Samt att Försäkringskassan plötsligt hittat en ny praxis från domar i HD som egentligen inte alls ger utrymme för den tolkning de gör av dem.
  Det innbär man kanske tycker sondmat är hälsosjukvårdande insats och ska utföras av vårdpersonal och bekostas av landstinget. Men hur det praktiskt skulle gå till finns ingen konsekvensanalys av. Men om läkaren säger det är egenvård så kan en anhörig eller assistent göra det. Men men det är ändå inte ett grundläggande behov att äta i sond?? Jag förstår inte hur sittande regering kan ge direktiv till Försäkringskassan och sedan inte göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys? Man flyttar bara medel mellan olika poster och måste hitta på motiveringar till det. Jag tror på funktionshinderrörelsen och att vi är många som berörs och gemensamt kan jobba för vår och våra barns rätt att finnas i samhället.

Kommentarer är stängda.

STÄNG
Skip to content