”Hög tid att inkludera personer med utländsk bakgrund”

Funktionshinderrörelsen måste bli bättre på att arbeta med inkludering av personer med utländsk bakgrund. Det menar Elaine Johansson, ordförande för HSO Västra Götaland. Under Leva & Fungera vill hon sätta igång diskussionen om integration inom rörelsen.

– Vi lever faktiskt i ett mångkulturellt land och då kan det inte bara handla om arbete och boende för personer med utländsk bakgrund. Vi måste även få in dem i våra organisationer, det är bara naturligt. Vi är lite enögda ibland i funktionshinderrörelsen. Vi behöver få in andra tankar och lösningar, för att vara starka i framtiden. Ibland känns det som att vi löser ett problem, men skapar två nya, säger Elaine Johansson.

Det är dags för en stor förändring menar hon, där funktionshinderrörelsen måste börja ta ansvar för att få med alla grupper i samhället. Något föreningarna kommer vinna på i längden.

– Tänk dig en kvinna som kommer från ett muslimskt land, hon sitter i rullstol, hon är lesbisk och hon har ett barn med en funktionsnedsättning. Den här kvinnan finns i Sverige, men var ska hon få ett helhetsstöd? säger Elaine Johansson.

HSO Västra Götaland har under de senaste två åren börjat arbeta med att få med grupper som normalt inte är med i rörelsen. Genom samarbete med bland annat Fryshuset Göteborg, Mim kunskapscentrum (Mitt i det interkulturella mötet) och RFSL Borås, har man kommit en bit på vägen, men hoppas kunna söka projektpengar för att i framtiden satsa större.

– Vi har flera problem idag. För det första är många som kommer till Sverige inte vana vid den föreningsstruktur vi har i Sverige, ofta är man inte ens van vid att den här typen av stöd finns. Sen har vi från föreningsvärlden inte varit bra på att nå ut. Vi är osäkra på hur man ska göra och det måste förändras, för vi kan lära så mycket av varandra, säger Elaine Johansson.

Hennes vision är att alla ska känna sig välkomna i funktionshinderrörelsen och att man i framtiden ska se det stora värdet i att lära av varandra.

– Vi måste börja tänka så.  Se bara på hur bedrövligt det ser ut idag. Det är en stor del pensionärer som arbetar inom föreningarna och vi har svårt att rekrytera unga. Om vi inte gör något kommer rörelsen dö ut. Jag vet att vi har en betydelse, utan oss hade vi inte haft LSS-lagen och personlig assistans. Så nu måste vi gasa på och utvecklas, säger Elaine Johansson.

HSO Västra Götaland vill arbeta vidare och ta fram metoder för hur man kan bygga broar mellan funktionshinderrörelsen och organisationer som samlar personer med utländsk bakgrund.

– Genom att lära av varandra blir man starkare. I mitt arbete och tack vare mitt föreningsengagemang, har jag rest mycket och kommit fram till att det handlar om att vara människa. Oavsett var man kommer från är upplevelsen från anhöriga likadan. Det som skiljer sig är politik och förutsättningar. Men relationen till den anhöriga är alltid densamma, oavsett var du kommer ifrån, säger Elaine Johansson.