Högtryck på Leva & Fungera trots mörka moln över LSS

Det rådde högtryck på Leva & Fungera-mässan i Göteborg – trots alla mörka moln inom funktionshinderpolitiken. Besökarantalet blev hela 12 500 personer och Föräldrakrafts mässtidning tog slut långt innan mässan stängde.

Det var tre dagar som också var fullmatade med intressanta seminarier, varav många var mer än fullsatta. Bland kändisarna på de tre olika scenerna fanns David Lega, Suzanne Osten, Erik Ståhl och Bert Van der Heyden.

En av de föreläsare som lockade allra flest åhörare var Annelie Karlsson som föreläste om lägaffektivt bemötande, en metod för att hjälpa personer som behöver lugn och förståelse.

Hetaste frågan var nog annars den pågående LSS-utredningen som väckt så mycket oro för att det i framtiden blir ytterligare försämringar inom LSS.

Bräcke Diakoni anordnade ett seminarium om LSS-utredningen med dess huvudsekreterare Anders Viklund. Några besked om vad utredningen kommit fram till gavs inte – förutom att man ”vrider och vänder” på väldigt många frågor inom LSS.

En av de mest kontroversiella frågorna är om det behövs nya regler för anhöriga som personliga assistenter, där många olika förslag tydligen kan bli aktuella.

– Men något totalförbud mot anhöriga som assistenter är inte realistiskt, sa Anders Viklund.