Hoppas på debatt med Reinfeldt

Tobias Holmberg från Norrköping är ny ordförande för Förbundet unga rörelsehindrade sedan några månader tillbaka. Han vill verka för en ökad förståelse om funktionsnedsättningar hos skolor och arbetsgivare.

– Mycket grundläggs redan i skolan. Exempelvis sorteras personer med funktionsnedsättning bort redan när de ska göra praktik i åttan och nian. Lärarna ser bara problem, inte möjligheter. Så länge det finns en oförståelse i skolan kommer det att finnas ute i arbetslivet också.

Han ser en risk med exempelvis Riksgymnasierna, där det enbart går elever med  rörelsehinder.

– I och med det signalerar vi att personer med funktionsnedsättning inte vill eller kan integreras i övriga samhället.

En positiv insats tycker Tobias Holmberg att Arbetsförmedlingens informationskampanj ”Se kraften” är.

– Den visar att det visst går att anställa personer med funktionsnedsättning.

Under Almedalsveckan hoppas Tobias Holmberg på ett möte med Fredrik Reinfeldt.

– Jag skulle vilja att han förklarar sitt inlägg i en debattartikel i Svenska Dagbladet från förra hösten, där han uttrycker att tillgänglighetsfrågan enbart är en ”känslomässig” fråga, säger Tobias Holmberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *