Hygienstol och duschvagn – nya hjälpmedel som underlättar

Hygiensituationerna är ett tungt och riskfyllt arbetsmoment. En universell hygienstol eller en modern duschvagn, där den enskilde kan få hjälp med både tvättning, torkning och påklädning, står i fokus för företaget Arjo Huntleigh.

I Danmark har företaget haft framgång med sitt program Diligent som nu har introducerats även i Sverige. På MVT2015 presenterar företaget såväl Diligent som olika duschlösningar.

Beroende på den enskildes förmåga att själv förflytta sig kan man använda en sådan här duschstol, alternativt en duschvagn, för att underlätta förflyttning till dusch och tvättning.

Det som är unikt med denna hygienstol är att patienten också kan bli torkad och påklädd utan att flyttas från stolen. På så sätt sparas många tunga lyft och risker för båda parter.

– Det blir färre moment att hinna med och därmed mindre stress för personalen, och det ger mer tid och utrymme för att sitta ned och tala med patienten. Eftersom det blir mindre av tunga lyft så minskar också behovet av att alltid vara två vid de här momenten, och i slutändan blir det mer tid för vårdtagaren, säger Ulf Bredeling, projektledare för programmet Diligent, där de här hjälpmedelen ingår.

Men är inte risken att man bara använder det här för att spara in på personal?
– Nej, det tror jag inte, vi har i varje fall inte sett något av det i Danmark. Man är medveten om behovet av att kunna rekrytera vårdpersonal och mån om att kunna erbjuda en god arbetsmiljö.

Programmet är under introduktion på den svenska marknaden, det finns ett ganska långt gånget projekt i Stockholm, men det finns framförallt i verkligheten i Danmark, på ett 50-tal ställen.

Ulf Bredeling understryker att hjälpmedel bara är halva delen, och inte tyngpunkten i arbetet eller i medverkan på MVT2015:

– Vi vill berätta vad vi gör. Vi gör en analys, hjälper till med beslutsunderlag och är sedan närvarande under lång tid. Det är en kulturförändring som är själva kittet i hela tjänsten, och det är den som är svårast att få till – det kan ta ett eller två år, förklarar Ulf Bredeling.

Arjo Huntleigh är en del av Getinge-koncernen, den del som är specialiserad på vård av personer med nedsatt mobilitet och därtill kopplade besvär och sjukdomar, och har sitt svenska säte i Malmö. Företaget har tidigare varit med på fyra liknande mässor i Danmark och en förra året i Norge.

– Där har vi deltagit med stor framgång, och vi är väldigt glada att det äntligen ordnas en sådan här mässa i Sverige, säger Gunilla Nilsson, marknadsansvarig Norden.