Inbjudan: Så kan vi tillsammans lösa problemen med LSS

ABH Utbildning och Föräldrakraft/Hejaolika.se inbjuder dig till en 24-timmars lösningsfokuserad LSS-diskussion under Almedalsveckan. 

LSS-utredningen har fått tilläggsdirektiv och förlängd utredningstid. Vi har skönjt en ljusning – men är den tillräckligt ljus?

Om man läser direktiven, de läckta förslagen från utredningen, tilläggsdirektiven, lagändringar och allt annat offentligt material så återstår fortfarande många frågor som är viktiga för att bibehålla den personliga assistansen på den nivå den var innan de starkt påverkande domarna från Högsta förvaltningsdomstolen. Men vad ska ändras? Och HUR ska det ändras?

ABH Utbildning och Rådgivning samt Föräldrakraft/hejaolika.se bjuder in dig till en ”engångstankesmedja”, ett 24-timmars diskussionsmaraton där vi försöker hitta lösningar och vinklingar på de frågor som vi alla vill se en lösning på.

Det går till så här

1. Du anmäler dig själv eller ett färdigt ”diskussionslag” med minst 3, och högst 10 personer. Om du anmäler dig själv kommer vi att tilldela dig ett lag.

2. Vi träffas torsdag den 5 juli klockan 12.00 i den lokal vi har till vårt förfogande. I lokalen kommer man att kunna sitta hela 24-timmarspasset eller delar av det. Lagen kommer att få tillgång till länkar till tidigare undersökningar etc. Varje grupp väljer själv vilka och hur många ämnen som ska diskuteras. Det är inte nödvändigt att sitta alla 24 timmar utan lagen förfogar själva över tiden.

3. Föreslagna lösningar ska presenteras för övriga fredagen 6 juli klockan 10.00 i lokalen.

4. Lokalen ligger en liten bit utanför murarna. Du får reda på adress när du anmäler dig.

Diskussionsämnen

Följande diskussionsämnen finns att välja på (observera att diskussionsämnets namn i vissa fall är medvetet provocerande):

• Artificiell intelligent (AI) och högkvalificerade hjälpmedel – hot eller möjlighet?

• Är assistans en insats som gynnar alla?

• Bostad med boendestöd – vem vinner på den insatsen?

• Råd och stöd går i graven?

• Klarar assistansanordnare att möta utmanande beteende?

• Tvångs- och skyddsåtgärder i självbestämmandets namn

• Assistans, vård och egenvård – Ska assistans även innefatta vård? Hur får vi landstinget och den kommunala sjukvården att ta sitt ansvar?

• Kommer assistansen att finnas kvar när äldreomsorgen kräver alltmer resurser?

• Finansiering av framtidens välfärd

• Är positionering rätt sätt att stävja bedrägerier?

• Går det att förena de olika rollerna som anhörig, assistent, arbetsledare och god man?

• ”Öppet spår” (spåna fritt)

Uppdatering 19 juni

Vid sidan av vår tankesmedja i själva Almedalen, med särskilt inbjudna deltagare som kommer att presentera sina tankemödor i några olika team, har även DU möjlighet att skapa ett eget, eller ingå i ett annat team. Det kommer att ske antingen via skype eller en sluten facebookgrupp. Frågeställningarna kommer att vara desamma som Tankesmedjedeltagarna får. Du och ditt team får samma tid på er som de får. Resultatet ska vara oss tillhanda senast kl 10 på fredagen under Almedalsveckan och ett urval av era tankar kommer att presenteras både på plats i Almedalen samt på hejaolika.se

För att delta behöver du anmäla dig och eventuella med-deltagare till anna@abhutbildning.se senast den 29 juni. Ange på anmälan vem som anmäler, hur många ni är i teamet eller om du vill ingå i ett annat team, samtliga deltagares mailadresser och facebooknamn (om ni vill delta i en sluten facebookgrupp). Ange också om ni vill vill delta i en skypegrupp (ni behöver inte ha skype själva utan jag bjuder in) eller en facebookgrupp (då behöver ni ha facebook).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *