Nyheter

”Inkomstklyftorna fortsätter att öka”

Funktionsrätt Sverige sågar regeringens nya budgetförslag
larsohly agiterar 402

’- Regeringens förslag räcker inte – inkomstklyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly.

 

Funktionsrätt Sverige underkänner regeringens satsningar på höjda sjuk- och aktivitetsersättningar.
– Regeringens förslag är långtifrån tillräckliga, klyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Regeringen har gjort ett stort nummer av att landets ekonomi går bra och att mn därflr förstärker socialförsäkringen.

Men landets största funktionshinderorganisation – Funktionsrätt Sverige – anser att förstärkningarna bara är marginella.
– Inkomstklyftorna fortsätter öka så länge garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen och då räcker inte en ökning på 300 kronor, säger Lars Ohly.

– Garantinivån måste återställas till nivåerna för rådande minimilöner och framöver indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen.

Enligt Funktionsrätt Sverige blir garantinivån även efter den nu aktuella höjningen knappt hälften av de lägsta avtalade lönerna på arbetsmarknaden.

Den som aldrig haft en arbetsinkomst får aktivitets- eller sjukersättning på den så kallade garantinivån. Den innebär idag en inkomst på som högst 9100 kr i månaden före skatt.

Funktionsrätt Sverige har länge kritiserat att den här gruppen har haft en högre skattesats än både lönearbetare och ålderspensionärer.

Den föreslagna höjningen av bostadstillägget påverkar också baera marginellt, anser man.
– Bostadstillägget är avgörande för att människor ska klara sina bostadskostnader, men den föreslagna höjningen kompenserar inte för den allmänna kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden, säger Lars Ohly.

Han kritiserar vidare att personer med funktionsnedsättning också har flera andra kostnader som inte kompenseras.

– Det är orimligt att den som lever med en funktionsnedsättning, ska drabbas av betydande merkostnader som funktionsnedsättningen medför, säger Lars Ohly.

 

Annons
 • Annons för Fremia
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Stingray sulky

[kadence_element id=”41923″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *