"Inkomstklyftorna fortsätter att öka" | HejaOlika

”Inkomstklyftorna fortsätter att öka”

- Regeringens förslag räcker inte - inkomstklyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly.

- Regeringens förslag räcker inte - inkomstklyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly.

Funktionsrätt Sverige sågar regeringens nya budgetförslag

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

Funktionsrätt Sverige underkänner regeringens satsningar på höjda sjuk- och aktivitetsersättningar.
– Regeringens förslag är långtifrån tillräckliga, klyftorna fortsätter att öka, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Regeringen har gjort ett stort nummer av att landets ekonomi går bra och att mn därflr förstärker socialförsäkringen.

Men landets största funktionshinderorganisation – Funktionsrätt Sverige – anser att förstärkningarna bara är marginella.
– Inkomstklyftorna fortsätter öka så länge garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen och då räcker inte en ökning på 300 kronor, säger Lars Ohly.

– Garantinivån måste återställas till nivåerna för rådande minimilöner och framöver indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen.

Enligt Funktionsrätt Sverige blir garantinivån även efter den nu aktuella höjningen knappt hälften av de lägsta avtalade lönerna på arbetsmarknaden.

Den som aldrig haft en arbetsinkomst får aktivitets- eller sjukersättning på den så kallade garantinivån. Den innebär idag en inkomst på som högst 9100 kr i månaden före skatt.

Funktionsrätt Sverige har länge kritiserat att den här gruppen har haft en högre skattesats än både lönearbetare och ålderspensionärer.

Den föreslagna höjningen av bostadstillägget påverkar också baera marginellt, anser man.
– Bostadstillägget är avgörande för att människor ska klara sina bostadskostnader, men den föreslagna höjningen kompenserar inte för den allmänna kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden, säger Lars Ohly.

Han kritiserar vidare att personer med funktionsnedsättning också har flera andra kostnader som inte kompenseras.

– Det är orimligt att den som lever med en funktionsnedsättning, ska drabbas av betydande merkostnader som funktionsnedsättningen medför, säger Lars Ohly.

Publicerad:
2017-09-13

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Funktionsrätt Sverige, Lars Ohly, aktivitetsersättning, ekonomi


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

4 reaktioner på ””Inkomstklyftorna fortsätter att öka””

 1. Yvonne Malmgren

  Lars, Funktionsrätt och…
  Lars, Funktionsrätt, och Harald, Heja olika, så kloka ord. Ert engagemang betyder så otroligt mycket. Vi anhöriga som kan göra brandkårsutryckningar varje månad för att få ekonomin att gå ihop tänker på alla som inte har utrymme i sin ekonomi.
  För flera år sedan fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättningar. Denna rapport skulle vände sig i första hand till politiker på nationell, regional och lokal nivå som genom beslut kunde skapa bättre förutsättningar för jämlika levnadsförhållanden och delaktighet. Socialstyrelsen utredning mynnade ut i rapporten, Alltjämt ojämlikt som hamnade på socialdepartementens bord juni 2010. En titel som talade sitt tydliga språk. Där slog man larm om den ekonomiska utsattheten för personer med funktionsnedsättningar och även inom andra områden som påverkar livssituationen. Vad hände? En rapport som ingen har läst. Allt blev en skrivbordsprodukt som jag idag kallar för alltjämt förnedring.
  Yvonne Malmgren

 2. Harald Strand

  (S)olidariteten (S)aknas
  Efter debatten 18 okt i SVT Aktuellt om fattigpensionärer, kan jag konstatera att socialministern inte vill göra något effektivt för de som pga. låg pension (jämför aktivitets- och sjukersättning som är i samma härad netto)) har för låg inkomst.

  Ministern vill dock ge sken av att mycket har lagt i budgeten för pensionärer (Observera, inte fattigpensionärer), medan verkligheten är allmosor som inte lyfter dessa personer från fattigdom (jämför även här LSS-gruppen).

  Samtidigt som hon säger att klyfterna i Sverige ökar mest bland OECD länderna? Och samtidigt som vi är rikare en någonsin i Sverige?

  Och att höja inkomsten (garantipensionen) ville hon inte ens diskutera. Det var helt omöjligt? Trots dagens överskott i statens finanser? En S-regering som via ”sina” fackföreningar har fått upp ”lägsta lön” till nära 3 gånger garantipensionen!

  Arbetslinjen gäller även för Socialdemokraterna.

  Och för vem jobbar de stora pensionärsorganisationerna?

 3. Yvonne Malmgren

  Staten diskriminerar
  För några år sedan låg min vuxna dotter inlagd på sjukhus i lite drygt en månad. Efter utskrivningen kom det en landstingsfaktura på 80kr/dygn. Totalt ca 3000 kr. Min dotter hade då efter skatt 5700kr/månaden. Hur ska man betala en landstingsfaktura när man har den lägsta garantiersättningen från FKSA .De löpande utgifterna finns Landstinget erbjöd en avbetalningsplan. Vi som föräldrar betalade fakturan. Ersättningen är så låg så personer tvingas att ta hjälp av anhöriga till inköp av glasögon, tandläkarbesök, mediciner med mera.
  Dessa personer går med tiggarmössan i slutet av varje månad för att få det att gå runt.De har ingen tradition att gå till kommunen och ansöka om ekonomiskt bistånd eller socialbidrag som vi säger i folkmun. Ekonomiskt bistånd är något man tillfälligt ansöker om när man är i en ekonomisk krissituation. Dessa personer är i ett permanent krisläge varje månad. Jag har vid flertal tillfällen tillskrivit förra och nuvarande regering att se över denna situation och en vädjan att åtminstone ge skattereduktion på den låga inkomsten. Detta är snuspengar för våra folkvalda

 4. Harald Strand

  Bara väljare räknas
  Prisbasbeloppet som styr aktivitets- och sjukersättningen höjs nästa år med knappt 1,6 procent.

  Medan KPI (konsumentprisindex) som skall spegla inflationen/prishöjningar har stigit 2,1 procent på ett år.

  Så har det nu varit i många år.

  Det har inneburit att LSS-gruppens köpkraft har minskat varje år!

  1 juli i år höjdes dock ersättningarna med 0,05 basbelopp extra, motsvarande 187 kronor per månad.

  Med det nya basbeloppet och KPI 2018 kommer större delen av denna höjning ätas upp av inflationen redan det året!

  Jag tycker ansvariga politiker som nu slår sig för bröstet för alla inkomsthöjningar och skattesänkningar de ger ålderspensionärerna, skall skämmas istället! De flesta pensionärer har det betydligt bättre än LSS-gruppen. Men även pensionärsorganisationerna skall skämmas för att de glömmer våra ”förtidspensionärer”. Både deras ledare och våra ministrar vet hur situationen för LSS-gruppen ser ut – men de bryr sig inte om den här lilla gruppen.

  Ålderspensionärer är ca 27 procent av valmanskåren, och de flest röstar.

  LSS-gruppen vuxna är bara drygt en halv procent och de flesta kan inte rösta.

  Gissa vad som styr!

Kommentarer är stängda.

STÄNG
Skip to content