IVO: Tvångsåtgärder på BUP var olagliga | HejaOlika

IVO: Tvångsåtgärder på BUP var olagliga

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

– Vi ser mycket allvarligt på att BUP Stockholm har tillämpat olika tvångs- och begränsningsåtgärder utan laga stöd.
Det säger Marie Collberg, inspektör på IVO, som idag riktar allvarlig kritik mot BUP Stockholm.

Under hösten 2013 anklagades barn- och ungdomspsykiatrikliniken för att tvångsvårda barn på fel grunder.

BUP-personal hade själva slagit larm, bland annat genom att göra en anonym anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO har även gjort en oanmäld inspektion på kliniken.

IVO rapporterar nu att kliniken har haft bristfällig journalföring. Det har inte funnits tillräckliga motiveringar till varför vissa behandlingar har satts in. IVO påpekar också att ”tvångsåtgärder måste uppfylla de krav som regelverket ställer”.

Enligt IVO finns ingen åldersgräns för tvångsåtgärder och det kan vara ofrånkomligt att yngre patienter behöver psykiatrisk tvångsvård.
”Tvång ska då utövas så skonsamt som möjligt”, betonar IVO.

Senast den 10 mars ska kliniken redovisa vilka åtgärder man har vidtagit för att rätta till bristerna.

  

Publicerad:
2014-02-20

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Bup, IVO, barn- och ungdomspsykiatri, tvångsvård


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för USKA

STÄNG
Skip to content