IVO: Tvångsåtgärder på BUP var olagliga

– Vi ser mycket allvarligt på att BUP Stockholm har tillämpat olika tvångs- och begränsningsåtgärder utan laga stöd.
Det säger Marie Collberg, inspektör på IVO, som idag riktar allvarlig kritik mot BUP Stockholm.

Under hösten 2013 anklagades barn- och ungdomspsykiatrikliniken för att tvångsvårda barn på fel grunder.

BUP-personal hade själva slagit larm, bland annat genom att göra en anonym anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO har även gjort en oanmäld inspektion på kliniken.

IVO rapporterar nu att kliniken har haft bristfällig journalföring. Det har inte funnits tillräckliga motiveringar till varför vissa behandlingar har satts in. IVO påpekar också att ”tvångsåtgärder måste uppfylla de krav som regelverket ställer”.

Enligt IVO finns ingen åldersgräns för tvångsåtgärder och det kan vara ofrånkomligt att yngre patienter behöver psykiatrisk tvångsvård.
”Tvång ska då utövas så skonsamt som möjligt”, betonar IVO.

Senast den 10 mars ska kliniken redovisa vilka åtgärder man har vidtagit för att rätta till bristerna.

  

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *