Nyheter

Jag är glad att jag fått växa upp med min syster, och jag har alltid försvarat henne

Emelie Nyberg (M), kommunalråd i Kristianstad: LSS måste säkerställas
emelienyberg foto linnea bengtsson 5421 1600

Emelie Nyberg. Foto: Linnea Bengtsson

 

Många blir glatt överraskade över att det unga moderata kommunalrådet är en så stark förespråkare för LSS.
Men för Emelie Nyberg är det självklart.
– LSS är ju den största frihetsreformen.

[elementor-template id=”22699″]

En viktig förklaring till hennes patos för LSS är att hon ”växt upp” med lagen.
– Jag har en syster med intellektuell funktionsnedsättning, och som idag bor i gruppbostad, berättar Emelie.

Hon menar själv att det annars är lite ovanligt med någon djupare förståelse av LSS.

– Det kan vara svårt för andra att förstå att man kan behöva hjälp och stöd för att leva ett liv som andra, det liv man lever varje dag utan att reflektera över det.

Engagerad i moderaterna blev Emilie redan vid 16 års ålder. Fyra år senare blev hon ledamot av omsorgsnämnden. Och nu alltså dess ordförande.

– Precis innan jag blev ordförande studerade jag mänskliga rättigheter och avslutade med att skriva en kandidatuppsats, om LSS och framförallt personlig assistans.

Hon undersökte främst det politiska klimatet kring LSS.

– Det är väldigt skrämmande och intressant hur politiken kring LSS rör på sig, samtidigt som det inte rör sig alls, och det är där problematiken ligger just nu. Alla verkar tycka att det är en fantastiskt bra lag, men samtidigt kan man inte enas om vilka förändringar som behövs.

Du har själv idéer om hur LSS kan förbättras?
– Jag hade hoppats på det, men det enkla svaret är nej, i det här läget. I min kandidatuppsats tittade jag på partiernas ståndpunkter. Jag konstaterade att man har likartad bild av vad LSS ska vara, MEN när det kommer till kritan är man inte riktigt beredd att göra vad det kostar, och därför låter man det bara rinna ut i sanden.

– Med tanke på att man är så överens om lagen handlar det egentligen om att förstå att det är dags att prioritera. Det kanske finns annat som inte är lika viktigt som LSS, och då kanske detta måste stryka på foten för att LSS ska fungera bra.

Hon är kritisk till den nationella politiken där utgångspunkten ofta är att ”alla som har rätt till stöd ska få det, men det får inte kosta mer.” Ett resonemang som inte går riktigt ihop.

Du tycker man ska satsa mer på LSS än man gör idag?
– Jag ser behovet av det, ja.

Hur gör ni i Kristianstad?
– Vi ser att Försäkringskassan skjuter över otroligt mycket på kommunerna, framförallt när det gäller personlig assistans. Kristianstad har precis som de flesta andra kommuner ont om pengar och det kommer att vara svåra ekonomiska tider framöver. Vi har egentligen inte möjlighet att skjuta till mer. Samtidigt får vi allt fler ärenden när Försäkringskassan säger nej, och dessa ärenden behandlar våra tjänstemän professionellt.

Hur löser ni det?
– Det har tillskjutits extra pengar. LSS är det område som växer mest. Nästan alla volymökningar ligger inom LSS. Men nu är vi en budgetprocess och sannolikheten är ganska liten att mer pengar kommer att skjutas till.

– Vi kommer att behöva prioritera internt inom omsorgen i Kristianstad, för LSS är en rättighetslag och där är det väldigt tydligt vad vi SKA leverera. Den dag vi inte kan göra det måste vi dra i bromsen någon annanstans. LSS måste vi säkerställa. För att prioritera måste vi titta på en del förebyggande arbete inom äldreomsorg som inte är lagstadgat. Det är klart att vi inte vill dra i bromsen där heller, men inom LSS har vi väldigt lite svängrum för vad vi får och inte får göra.

– Det finns alltid en dragkamp om budgeten. Men också en samsyn om att vi har extremt tuff ekonomi kommande år och behöver mer generella statsbidrag för att få det att gå ihop. Alla är överens om att prioritera skola och omsorgen. Sen är frågan hur många miljoner man kan skrapa fram på det.

Har ni lyckats täcka upp för de personer som förlorat assistans hos Försäkringskassan?
– Vi fyller upp mycket av det som Försäkringskassan inte gör, men vi ser också att rättspraxis förändras så att våra egna handläggares beslut blir hårdare än tidigare.

– Det är klart att det väcker oro men våra handläggare har bara rättspraxis att luta sig mot, så är det.

– Istället behöver vi politiskt driva på för lagförändringarna, för det är så vi kan få det att fungera både för personer som har funktionsnedsättningar och för personerna som ska sitta och fatta beslut och ha tillräckligt på fötterna för att göra goda bedömningar. Det är jätteviktigt.

Hur tror du LSS utvecklas?
– LSS har seglat upp mer och mer på agendan i samhället, och det är positivt. Vi politiker får allt mer tryck på oss att agera för att stärka lagen, men i kommunerna är vi bakbundna. Vi kan inte ändra lagen, det är våra kollegor i riksdagen. Jag hoppas att den förändringen kommer.

Men kommunen kan vara mer generös än lagen?
– Absolut, det kan vi, men det har alltid en prislapp. I de fall där jag sett att vi minskat assistansen något har vi varit väldigt tydliga med vilka andra insatser som finns. Ingen ska stå utan insatser. Assistansen får ibland en särställning och lyfts mer än andra LSS-insatser vilket är olyckligt. Vi behöver se till att de andra insatserna också är bra. Det är det vi får jobba med nu, tills vi har en lag som fungerar fullt ut för alla som behöver den.

Vad tycker du själv behöver bli bättre hos er i Kristianstad?
– Man behöver öka graden av medbestämmande och möjligheterna att påverka sin egen tillvaro, och friheten som kommer med det. För mig som moderat politiker är frihet viktigt och det måste gälla även i LSS. Något som redan fungerar bra är vårt kommunala råd för funktionsnedsatta. Men i den dagliga processen med handläggare och de som utför verksamheter, där behöver vi få igång ett bättre utbyte med brukaren, då kan vi förbättra insatserna så att de verkligen passar brukaren.

– Målgrupperna för LSS förändras och där behöver vi bli bättre på att hänga med i utvecklingen. Alla är inte nöjda med daglig verksamhet idag. Vad vill unga idag? Vad vill de ha för sysselsättning för att känna sig till freds? Det blir ofta att man rullar i gamla hjulspår. Vi är i en process att se över dagliga verksamheter, många byter lokaler och breddar.

– Vi ser att många unga gillar teknik- och spelutveckling. Vi behöver ta vara på tekniken som exploderar överallt, en bra sak att få in i daglig verksamhet. Sedan är det ett pussel att hitta lösningar så att vi kan leverera på ett bra sätt.

– Hunddagis är också ett hett önskemål. Jag tror inte riktigt på att ha det i kommunens regi, men kanske i individintregrerad verksamhet ute på företag.

Hur är det att driva LSS när man tillhör moderaterna, som ju är en av de största bromsklossarna?
Emelie ler och skrattar lite åt frågan, och berättar att hon använde just en sådan formulering om både M och S i sin egen avhandling. Men hon menar att det finns ett annat perspektiv också.

– Att prioritera kärnverksamheter är något moderaterna trycker hårt på ,och LSS är absolut så nära kärnverksamheten som vi kan komma. Jag är säker på att de här frågorna kan segla upp större i mitt parti. Vi behöver hitta just de delar som verkligen ger ett gott liv. Exakt vad LSS ska innehålla behöver stötas och blötas betydligt mer.

– Man hittar aldrig ett parti som är ”100 procent jag”. Jag tror på företagsamhet och frihetskonceptet. Jag tror alla har förmåga att skapa sitt eget liv. När man behöver stöd får vi hjälpa till med det. Och det är viktigt att moderater kliver fram och tycker att omsorgsfrågor är viktiga.

Än så länge är all LSS-verksamhet i Kristianstad kommunalt driven.
– Men vi ser att behoven förändras och att det behövs mer specialisering. Ett exempel på det är de explosionsartade behoven inom socialpsykiatrin. Där behöver vi annan kompetens, och där kan vi behöva samarbeta med privata företag.

Emelies egen syster har betytt mycket för hennes engagemang för funktionshinderfrågor. Men också att hennes mamma arbetat många år inom daglig verksamhet.

– Jag har haft frågorn runt omkring mig på olika sätt, och alltid haft ett grundmurat intresse för det. Det är klart att det också har varit tufft, eftersom det är svåra verksamheter och tungt att vara anhörig. Jag är yngre än min syster så i många år hade jag inte kunskap om vilka problem Lotta har, eller hur det var för mina föräldrar. Det är nu efteråt som jag pratat mer med mina föräldrar om saker som jag tidigare bara sett i förbigående.

– Lotta kan bli arg och säga saker som skapar problem. Hon har sagt saker på skolan som skapar frågetecken kring hur mina föräldrar tog hand om henne. Hela processen kring boende har också varit tuff.

Hur har det varit att vara syskon?
– Roligt, men jag kan inte påstå att det inte varit tufft. Jag var alltid duktig i skolan, och ställde aldrig till bekymmer. Andra har behövt stöd så jag har inte velat belasta mamma och pappa genom att vara skrikig när jag inte fått min vilja igenom. På skolan har jag protesterat när någon har pratat om ”dampbarn”, eller när andra inte förstod att alla inte har samma möjligheter.

– Jag är glad att jag fått växa upp på det sättet. Visst kan man känna, som syskon, att man inte blir sedd fullt ut. Men det har hjälpt mig att se andras behov, och kanske är det därför jag valt väg politiskt, jag tycker det här är viktigt, att stötta och hjälpa andra som har större behov än jag själv.

 

Fler artiklar om detta ämne

Bengt Westerberg omgiven av vinnarna i 2019 års Bästa LSS-kommun
”Lerum inspirerar som bästa LSS-kommun”
Läs om pristagarna från Lerum, Kristianstad och Malmö. Och se videon från prisutdelningen med Bengt Westerberg
FUB:s ordförande Jan-Åke Wendel är mycket nöjd med Emelie Nybergs starka engagemang för LSS-frågor. Foto: Linnea Bengtsson.
När vi trycker på så får vi snabb respons från kommunen
Jan-Åke Wendel, FUB, har nominerat Kristianstad till Bästa LSS-kommun
Roko Kursar. Foto: Linnea Bengtsson.
Han inför ett unikt hyrestak för LSS-boende, nu är målet att bli bäst i landet på LSS
Roko Kursar (L), kommunalrådet som vill göra Malmö till Sveriges bästa LSS-kommun
Stefan Römer och Hans-Åke Ryberg. Foto: Linnea Bengtsson.
Vi tryggar våra barns framtid genom att se till att alla får det bra i Lerum
Hans-Åke Ryberg och Stefan Römer får saker att hända inom Lerums LSS-verksamheter
Christian Eberstein. Foto: Linnea Bengtsson.
Om vi ska lyckas måste vi ha eldsjälar både inom kommunen och utanför
Christian Eberstein (KD), kommunalråd med ansvar för stöd och omsorg i Lerums kommun
Pia Ek. Foto: Linnea Bengtsson.
Projekt som ger makt till brukarna kan bli permanent i Uppsala
”Ge makten vidare” ska öka delaktigheten och rättssäkerheten för de som har svårt att göra sig hörda
Dagliga verksamheten Kreativa i Härnösand. Foto: Linnea Bengtsson.
”Våra budgetramar är tuffa, men det triggar vår kreativitet”
Härnösand vill ligga i framkant trots små resurser

 

Annons
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Stingray sulky
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons från Minicrosser
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå

[kadence_element id=”41923″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *