JO kritiserar IVO för bristande tillsyn av LSS-boende

  • Systern till en man med autism framförde allvarliga klagomål mot LSS-boendet i Gnosjö.
  • Klagomålen ledde till en inspektion av IVO, som dock avskrev ärendet.
  • Bristerna i IVO:s tillsyn är mycket allvarliga, anser JO Thomas Norling.

IVO såg inga fel vid sin inspektion

JO Thomas Norling anser att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på flera sätt har brustit i sin tillsyn av LSS-boendet Skogsbo i Gnosjö kommun.

Efter klagomål från systern inspekterade IVO LSS-boendet, men avslutade tillsynsärendet med motiveringen att myndigheten inte hade uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat.

Förhållandena på LSS-boendet togs sedan upp i SVT:s Uppdrag granskning.

”Efter att tv-programmet sänts kom det in ett antal klagomål till JO, som beslutade att genomföra en inspektion av boendet. JO kunde då konstatera att brukaren varit frihetsberövad under sin vistelse på boendet trots att LSS inte ger utrymme för en sådan åtgärd. Därefter inledde JO ett initiativärende för att granska IVO:s tillsyn”, skriver JO i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Inlåst och isolerad i flera år – nu ryter JO till

Brister i inspektion, dokumentation och beslut

JO:s granskning visar att IVO brustit i sin tillsyn av LSS-boendet, både vad gäller genomförandet av inspektionen, dokumentationen och utformningen av beslutet.

– När IVO genomför en inspektion är det viktigt att den görs noggrant och att den inte blir alltför summarisk. Eftersom IVO:s tillsyn inleddes efter klagomål från brukarens syster hade en rimlig utgångspunkt för inspektionen varit att försöka reda ut om det fanns någon grund för det som hade framförts. Utifrån dokumentationen i tillsynsärendet framstår det som att inspektionen saknade fokus på de klagomål som riktats mot boendet, säger JO Thomas Norling.

”Svårt att förstå hur IVO resonerade”

JO skriver vidare att de protokoll som IVO upprättade vid inspektionen innehåller brister. Myndighetens beslut är också bristfälligt utformat.

Enligt JO är det är ”svårt att förstå hur IVO resonerade när myndigheten, trots de allvarliga uppgifter som fanns i beslutsunderlaget, gjorde bedömningen att brukaren erbjöds insatser med god kvalitet och att han uppnådde goda levnadsvillkor”.

– IVO:s tillsyn utgör en viktig funktion när det gäller att bl.a. säkerställa att den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt LSS. Det måste därför kunna ställas höga krav på tillsynsverksamheten. Jag utgår från att myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder utifrån de uttalanden som jag gjort, säger Thomas Norling.