Katt är bästa husdjuret för barn med autism anser forskare

En katt i hushållet kan vara till stor glädje för barn med autism, och dessutom mycket utvecklande och lärorikt.
Det anser forskare i USA som publicerat en studie om detta i tidskriften Journal of Pediatric Nursing.

Hur påverkas ”problembeteende” av katt?

Studien, som är den första i sitt slag, följde elva familjer med barn i åldern 6–14 år. Efter 18 veckor med katt kunde forskare se minskat ”problembeteende” hos barnen, liksom mindre oro och hyperaktivitet.

De katter som familjerna tog emot hade undersökts i förväg för att kontrollera att de hade ett lugnt temperament. Var sjätte vecka undersöktes barnens sociala förmågor, och hur bra barnen och familjerna trivdes med det nya husdjuret.

Är katt bättre än hund?

Enligt forskarna kan katt vara ett bättre alternativ än hund för barn som har autism och ofta är extra känsliga för ljud.

Nu tycker forskarna att det vore bra med större studier. Men redan idag rekommenderas familjer som vill skaffa katt att kontrollera att katten har ett lugnt temperament.

Hoppas fler skaffar katt

Till tidningen Disability Scoop säger forskarna att de ”hoppas att studien lockar fler familjer att överväga att skaffa katt”.

För familjer som vill skaffa katt finns många bra artiklar på nätet, som Agria Djurförsäkrings tips och råd om att köpa katt.