Kraftig nedgång för beviljade bilstöd förra året

DRH, RTP och parasportare är några av alla de som har slagit larm om att det nya bilstödet inte fungerar. Antalet beviljade bilstöd minskade kraftigt under 2017.

LÄS ÄVEN: Fortsatt kris för bilstödet 2022

Förra veckan togs frågan upp i riksdagen och Åsa Regnér utlovade att den nya lagen skulle följas upp.

DHR:s ordförande Rasmus Isaksson är dock inte nöjd med beskedet:

– Det blev tydligt i debatten att ministern inte kan frågan och förde fram felaktiga fakta, skriver Rasmus Isaksson på sin blog.

Bilstödet kom upp i riksdagen sedan Bengt Eliasson (L) lämnat in en interpellation och begärt svar om ansvarig minister Åsa Regnér var beredd att omedelbart se över de nya reglerna för bilstödet.

I riksdagen sa Bengt Eliasson att de nya reglerna inte alls har gett det resultat om man hade förväntat:

– Det skulle bli enklare, bättre och mer hållbart för den enskilde, men den gångna tiden har visat att det blivit tvärtom.

Jan Lindholm (MP) kritiserade de nya bilstödsreglerna lika skarpt:

– Nu har vi sett att en person som behöver en anpassad bil tvingas köpa en bil som man kanske inte ens är intresserad av därför att regelverket är sådant att Försäkringskassan inte accepterar en mer normal bil.

– Försäkringskassan ställer krav på att bilen ska vara så färdig att den blir stor, ofta en buss. Den är kanske inte alls särskilt lämplig för familjen men blir billigare genom den lilla restanpassning som behövs, och Försäkringskassans kostnad blir liten. Men bilägaren får en större initial kostnad och sedan en nästan orimligt hög årskostnad för att driva denna bil som man kanske egentligen inte vill ha, sa Jan Lindholm.

Han varnade också för att bilanpassningsföretagen nu riskerar att slås ut.

– Många av dessa företag har inga jobb i dag. Om detta fortsätter kommer vi inte att ha några företag som kan göra de anpassningar som behövs i framtiden. Det oroar mig allra mest.

Åsa Regnérs svar på kritiken var att Försäkringskassan och Trafikverket är ”mycket medvetna” om hur reglerna har fallit ut.

– Försäkringskassan ska själv göra en uppföljning, sa Regnér.

Regnér lovade också att de bilstödsmiljoner som blev över under 2017 kommer att kunna användas även 2018.

Medan Regnér antydde att det ännu var för tidigt att följa upp nya bilstödet, menade Bengt Eliasson och Jan Lindholm att det är bråttom att rätta till systemet.

– Personer väljer bort bilstödet när man ser att familjeekonomin går i kras och att man inte har möjlighet att ha den stora och dyrare bilen därför att kravet är att man ska ha så mycket fabriksmonterat som möjligt – elbakluckor och allt vad det nu kan vara. Istället handlar man begagnat. Det blir en sämre bil och ingen kvalitetskontroll, sa Bengt Eliasson.

Bilen kan kosta hur mycket som helst att köpa, driva och underhålla. Det är inte relevant enligt Försäkringskassan.

Han lyfte också fram ett upprop från parasportare och citerade:

”Försäkringskassan bestämmer nu vad som är en lämplig bil för oss. Det är tvingande, det vill säga att du måste välja den bil som är lämpligast i relation till Försäkringskassans kostnader, oavsett vilka konsekvenser det medför för dig. Bilen kan kosta hur mycket som helst att köpa, driva och underhålla. Det är inte relevant enligt Försäkringskassan att ta reda på det.”

Åsa Regnér lovade att ta till sig informationen och att återkomma till frågan.

– Jag är ingen expert på detta, utan det är Trafikverket. Varken Trafikverket eller Försäkringskassan vill sätta några käppar i hjulet för ett genomförande av denna reform, sa Åsa Regnér.

Antalet som får bilstöd förväntas bli betydligt större under 2018

I riksdagsdebatten talades det om att ”mindre än 60” ansökningar om bilstöd beviljades under 2017, mot normalt cirka 2000. Dessa siffror användes i en tidigare rubrik och ingress på denna artikel.

Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig på socialdepartementet, meddelar att antalet beviljade bilstöd unnder 2017 uppgick till 1479 stycken, varav ungefär hälften beviljades utifrån det gamla regelverket.

– De som fått utbetalat enligt de nya reglerna under 2017 är drygt 770 stycken. Det är ändå en kraftig nedgång från tidigare år då det legat på över 2000 personer, vilket bland annat tycks bero på just en mer komplex handläggning vilket gjort att det tagit längre tid än förväntat. Däremot förväntas därför antalet personer som får bilstöd 2018 bli betydligt högre, skriver Catharina Piazzolla i ett mejl till HejaOlika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.