Lagrådsremissen klar för assistans vid andning och sondmatning

Regeringen är nu klar med lagrådsremissen som ska ge rätt till personlig assistans för hela hjälpbehovet vid andning och måltider i form av sondmatning.

Förslaget innebär en ändring av dagens regler som innebär att endast delar som är av ”tillräckligt kvalificerad karaktär” ger rätt till personlig assistans.

– Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har frågan om stärkt rätt till personlig assistans varit prioriterad, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagrådsremissen föreslår att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges ska ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS. Detta ska även gälla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning.

Förslagen innebär också att föräldrarnas ansvar ska minskas. ”Det ska bortses från ett eventuellt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans i samtliga dessa situationer”, heter det i regeringens pressmeddelande.

Den 1 juli 2020 vill regeringen att ändringarna i LSS ska börja gälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *