Lagrådsremissen klar för assistans vid andning och sondmatning | HejaOlika

Lagrådsremissen klar för assistans vid andning och sondmatning

Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson

Socialminister Lena Hallengren. Foto: Linnea Bengtsson.

Förslaget innebär också att föräldraansvaret begränsas

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Forum FUB

Regeringen är nu klar med lagrådsremissen som ska ge rätt till personlig assistans för hela hjälpbehovet vid andning och måltider i form av sondmatning.

Förslaget innebär en ändring av dagens regler som innebär att endast delar som är av ”tillräckligt kvalificerad karaktär” ger rätt till personlig assistans.

– Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har frågan om stärkt rätt till personlig assistans varit prioriterad, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagrådsremissen föreslår att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges ska ge rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS. Detta ska även gälla åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning.

Förslagen innebär också att föräldrarnas ansvar ska minskas. ”Det ska bortses från ett eventuellt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans i samtliga dessa situationer”, heter det i regeringens pressmeddelande.

Den 1 juli 2020 vill regeringen att ändringarna i LSS ska börja gälla.

Publicerad:
2020-01-31

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

STÄNG
Skip to content