Läkare lyssnade inte på närstående – man avled

En man med svår funktionsnedsättning avled efter att ha blivit hemskickad från två olika akutmottagningar.

Patienten kunde inte uttrycka sig själv

En närstående har anmält fallet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och menar att Hässleholms sjukhus och Centralsjukhuset i Kristianstad inte lyssnade på den närstående. Patienten själv kunde inte uttrycka sig, och var på en treårings nivå.

Den närstående anser att akutsjukvården underlät att undersöka tecken på hjärtsvikt. Mannens båda ben var svullna och han hade dessutom andnöd.

Flera turer till akuten

En läkare som gjorde hembesök hade gett mannen antibiotika. Dagen efter åkte mannen och den närstående till en akutmottagning där han bedömdes ha gikt. Det blev därefter flera turer till akuten, varvid den närstående försökte få vården att förstå att det måste vara något mer.

Efter flera turer blev lungröntgen utförd, vilket tydde på lunginflammation. Patienten bedömdes kunna vårdas hemma med antibiotika.

”Det kan vara hjärtsvikt”

Den närstående fortsatte att fråga om varför benen var svullna, och en läkare ska då ha sagt att det kunde vara hjärtsvikt. Dagen efter ramlade mannen ihop i hemmet, och avled i ambulansen till sjukhus.

I anmälan till IVO (registrerad 18 januari 2023) kritiseras vården för att inte ha lyssnat på den närstående.

IVO kritiserar akutsjukvården i hela landet

Den 19 januari 2023 presenterade IVO en larmrapport om stora brister i akutsjukvården i landets samtliga regioner. Grundläggande patientsäkerhet kan inte garanteras, menar IVO.

”Det allvarliga läge som råder inom svensk akutsjukvård får inte bli ett normalläge. Vård som inte är patientsäker får inte tillåtas fortgå”, skriver IVO i ett pressmeddelande.

IVO:s granskning har dock inget särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning.

Peder Carlsson och Sofia Wallström, IVO. Foto: Linnea Bengtsson
Peder Carlsson, avdelningschef, och Sofia Wallström, generaldirektör, presenterade den 19 januari IVO:s stora granskning av akutsjukhusen. Foto: Linnea Bengtsson.

Så här beskriver IVO några exempel på brister:

  • Patienter vårdas under lång tid i korridorer eller på andra integritetskränkande och olämpliga ställen, utan att få tillräckligt med mat, vatten eller ens hjälp att gå på toaletten. Den mest grundläggande patientsäkerheten kan inte tillgodoses.
  • Patienter utrustas med grytlock och bjällror för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet.
  • Läkemedel ges inte alls eller inte i tid.
  • Medicinsk övervakning sker inte utifrån patienternas medicinska behov utan utifrån tillgänglig utrustning och personal.
  • I tillsynen framkommer att personal inte kom fram med defibrillatorn till en patient med hjärtstopp eftersom patienter vårdas i korridoren.

En kommentar

  1. Jag tror tyvärr att detta kommer att bli vanligare och vanligare. Vi har ingen läkare till vår dotter, 28 år. Hon vägras vård på sjukhus pga att hon inte klarar av att gå in självmant. Hon är maniskt rädd för sjukvård, därför har vi tidigare fått ge lugnande hemma så att hon sovit vid ankomst till sjukhus. Nu vägrar vården detta pga att det är mot hennes vilja och därför ett övergrepp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *