Låt inte debatten handla om dödshjälp utan om allas lika värde

Tobias Holmberg, tidigare ordförande för Unga Rörelsehindrade, går till attack mot SVT Debatt som ikväll tar upp aktiv dödshjälp.

– Debatten präglas ofta av en syn på funktionsvariationer som något så tragiskt att en snabb död är mer human, skriver Tobias Holmberg (V) och Julia Bahner (Fi) i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Diskussionen borde istället handla om hur man utvecklar ett samhälle där alla garanteras rätten till liv oavsett funktionalitet, anser debattörerna.

Nyligen hade SVT Debatt ett program som tog upp nya metoder för fosterdiagnostik. Titeln var då ” Hur lätt ska det vara att välja bort ett foster med Downs syndrom?”
Debatten ikväll, torsdagen den 9 oktober, handlar alltså om aktiv dödshjälp.

Tobias Holmberg och Julia Bahner befarar att en av de mest marginaliserade grupperna i samhället inte kommer att få födas i framtiden.

”Det som ofta glöms bort är mediciner, hjälpmedel och social service utvecklas och ger människor med funktionsvariationer ett längre och bättre liv. Det finns i dag omfattande forskning kring både föräldrar och barn med Downs syndrom som visar att med rätt insatser, exempelvis med nya föräldrastödsprogram, kan familjelivet fungera väl. Detsamma gäller för dem som drabbas av sjukdom eller olycka med varaktiga funktionsvariationer som följd”, skriver de.

”Personer med funktionsvariationer är en del av den mänskliga mångfalden och har lika värde och samma rättigheter som andra. Debatten borde handla om hur alla föräldrar som vill ha barn vågar föda barnet oavsett funktionalitet. Och den feministiska debatten borde handla om hur vi inkluderar alla människor i jämlikhetssträvan – inte bara dem som passar in i funktionsnormerna. Beroende på vilken statistik vi lutar oss mot så handlar det trots allt om mellan 1,3 till 1,8 miljoner människor i Sverige.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *