Lättläst information om virusfaran saknas – hård kritik mot myndigheter

Afasiförbundet slår larm om att många personer i riskgrupper inte får begriplig information om viruset Covid-19. Trots påstötningar har Krisinformation.se sagt nej till lättläst information.

”Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten saknar krisinformation om Covid-19 på Lättläst Svenska. Detta trots att mer än var tionde medborgare har svårt att läsa och förstå skriftlig information”, skriver Afasiförbundet i ett pressmeddelande.

”Inte möjligt”

Från Krisinformation.se har förbundet fått beskedet att de ”inte har möjlighet att ge information på lättläst”.

Denna inställning hos myndigheterna kritiseras nu hårt:

– Krisinformation måste nå ut till alla medborgare. Det borde vara en självklarhet att erbjuda lättläst krisinformation. Många av våra medlemmar är nu hänvisade till mindre seriösa källor, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.

– Det är särskilt allvarligt då flera av våra medlemmar tillhör olika riskgrupper.

”Duger inte att hänvisa till tidsbrist”

– Myndigheter måste ta ett rejält omtag och börja erbjuda krisinformation som lättlästa texter, med korta, textade filmar och använda bildstöd. Det duger inte att hänvisa till tidsbrist när WHO har förklarat att covid-19 är en pandemi, säger Berit Robrandt Ahlberg.

Krisinformation.se är de svenska myndigheternas kanal för krisinformation.