Lena Hallengren: Vi behöver en nationell strategi för anhörigvårdare

– Det är något vi borde ha, sa socialminister Lena Hallengren när hon på onsdagen fick ett förslaget om en nationell strategi för anhörigvårdares livskvalitet.
Det var på Anhörigriksdagen i Varberg som frågan kom upp.

Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, har tagit fram konkreta förslag för en ”nationell anhörigstrategi”, som motvikt till de kortsiktiga årliga budgetarna, och hoppas nu att regeringen lyssnar.

– Regeringen kan inte bestämma att kommunerna ska ha si och så många anhörigkonsulenter, men jag skriver under på att vi behöver en strategi som är nationell, sa Lena Hallengren.

– En nationell strategi betyder inte att det ser lika ut i alla kommuner, men att man ska jobba med samma målsättning och att man har ”något att hålla i”, menade ministern.

Hur rimligt är det att man inte har någon ersättning, och att man förlorar mycket pengar på att vara anhörigvårdare?

Ann-Marie Högberg, ordförande för Anhörigas riksförbund, blev ”jätteglad” över ministerns besked om att hon delar uppfattningen att en anhörigstrategi behövs.

– Det har oerhört stor betydelse att man sätter på pränt vad vad som behöver göras för att stödja anhöriga. Idag är skillnaderna mellan kommunerna alldeles för stora. Men det handlar om mycket mer, inte minst om ekonomi. Hur rimligt är det att man inte har någon ersättning, och att man förlorar mycket pengar på att vara anhörigvårdare?

Nka:s förslag till nationell anhörigstrategi har 10 rubriker och flera konkreta förslag under var och en av dem.

Förslaget till strategi tar upp följande områden:

Säkra finansiell och social trygghet – egen ekonomi och pension.
Balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående.
Förebyggande åtgärder för att motverka ohälsa hos anhöriga.
Anhöriga som samarbetspartners inom vård och omsorg.
Utbildning av personal inom kommun och landsting som möter anhöriga.
Utbildning och träning för anhöriga samt validering av anhörigas färdigheter.
E-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd.
Möta anhörigas behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd.
Samverkan mellan kommun och landsting.
Säkra barnperspektivet – barn och unga som anhöriga.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *