Livslång funktionsnedsättning – förlorar nu ersättning

En oenig kammarrätt avslår en fjärdedels sjukersättning för en 33-åring med helt nedsatt rörelseförmåga i båda benen sedan födseln.
Tidigare har hen haft fjärdedels aktivitetsersättning, men blir nu alltså helt utan ersättning.

Svårt att orka

I ett överklagande till Kammarrätten i Stockholm framförde 33-åringen att vid tidigare arbete på 75 procent blev det svårt att orka med träning och vardagssysslor.

Vidare framförde hen att Arbetsförmedlingen inte såg någon anledning att testa att arbeta mer än 75 procent. Tre olika läkare har bedömt att det är det maximala hen kan arbeta med särskilda anpassningar.

Funktionsnedsättningen innebär att allt i vardagen tar extra tid och ork. Hen behöver ta pauser flera gånger per dag och då ligga ner i tystnad och avskildhet en längre stund. Det är viktigt att hinna med träning för att inte bli sämre.

”Inte nedsatt arbetsförmåga”

Förvaltningsrätten hade tidigare avslagit 33-åringens begäran.

Förvaltningsrätten ansåg inte att arbetsförmågan var nedsatt i förhållande till ett väl anpassat arbete, till exempel lönebidragsanställningar där långtgående anpassningar kan göras.

Kammarrätten var oenig

Kammarrättens majoritet (i Mål nr 4582-23, 25 mars 2024) gick på samma linje, men rätten var oenig.

I en skiljaktig mening framförs att 33-åring bör beviljas fjärdedels sjukersättning:

”Utredningen ger stöd för att arbetsförmågan är nedsatt med en fjärdedel i förhållande till förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Det framgår av utredningen att någon medicinsk rehabilitering som skulle kunna förbättra arbetsförmågan inte är aktuell. De utredningar som gjorts hos arbetsförmedlingen samt det medicinska underlaget visar att ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering inte skulle kunna leda till någon större grad av arbetsförmåga.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *