Logoped Ulla Föhrer tilldelas Dyslexipriset 2018 | HejaOlika

Logoped Ulla Föhrer tilldelas Dyslexipriset 2018

Hon tog tidigt initiativ till att utbilda sina kollegor om dyslexi, men mötte hårt motstånd

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Ulla Föhrer får Dyslexipriset 2018 för sitt långvariga och banbrytande engagemang för unga och vuxna med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.

Priset instiftades år 2015 av Dyslexiförbundet och företaget Svenskt Talteknologi.

Så här skriver Dyslexiförbundet i sitt pressmeddelande:

”I sin profession som logoped tog Ulla Föhrer tidigt initiativ till att utbilda sina kollegor om dyslexi. Det var en tid då logopeder betraktades som ”främmande fåglar” i skolans värld. Inte sällan blev hon hårt ansatt av pedagoger som ansåg att logopeder inte hörde hemma i skolan. Tillsammans med Elisabet Reslegård arrangerade hon under ett antal terminer en mängd mycket välbesökta föreläsningar på ABF-huset i Stockholm.

Under Dyslexikampanjen 1996/97, som initierades av Elisabet Reslegård, fick den yrkeskompetens Ulla Föhrer hade som logoped stor betydelse, och som styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen fortsatte hon arbeta för frågan.

Efter kampanjen genomförde Ulla Föhrer, tillsammans med kollegan Eva Magnusson, en serie djupintervjuer med 40 personer med dyslexi. Hur deras liv varit, från tidig ålder upp i vuxen ålder och arbetsliv. Ett banbrytande arbete, som på ett osentimentalt sätt ger röst åt dem som har dyslexi. Ett grundarbete som landade i viktiga slutsatser, som nu inspirerat till fortsatt arbete i projektet ”Orden på jobbet.”

Men framför allt har Ulla Föhrer med sin gärning visat att logopedens kompetens är naturlig, självklar och viktig, i både skola och arbetsliv.”

Läs mer om priset på Dyslexiförbundets webbplats

Publicerad:
2018-10-20

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Dyslexipriset, dyslexi, skriv- och lässvårigheter


ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för USKA

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content