LSS är mer än personlig assistans

Nu har diskussionerna om direktiven till LSS-utredaren spårat ut. Det är en ensidig fokusering på assistansersättning och personlig assistans. Det är allvarligt då 75 procent av LSS-personerna har de övriga insatserna i LSS.

Det som LSS ursprungligen handlade om har blivit enbart debatter om personlig assistans och assistansersättning. I media och från debattörer, oavsett om de är från funktionsorganisationer, från assistansorganisationer eller är politiker.

Bengt Westerberg försvarar på ett utmärkt sätt personlig assistans det som var hans ”baby”, LASS, från 1993. Jag undrar ibland om övriga viktiga insatser i LSS är hans verk? Kanske är det andra vi ska tacka för dessa? Som Karl Grunewald, Bengt Lindqvist och Gerard Larsson?

Oavsett det saknar jag en ”Bengt” som lika envist driver vikten av dessa insatser, som är så viktiga för de 75 procent av LSS-gruppen som inte har personlig assistans.

Av de knappt 20 000 som har personlig assistans tillhör ca 40 procent personkrets 1, dvs. ca 8000 personer. Av dessa är ca 30 procent under 25 år, dvs. rimligen de flesta boende kvar i sitt föräldrahem. Det innebär att för övriga ca 5500 personer är alternativet till personlig assistans, LSS-boende kompletterat med andra insatser i LSS.

De flesta som har personlig assistans tillhör personkrets 3 och har andra funktionsnedsättningar än utvecklingsstörning och autism, vilket gör det svårare att se vilka andra insatser i LSS som skulle vara aktuella för dessa. Samtidigt är det dessa som syns i den allmänna debatten, då det är dessa som ingår i organisationer som STIL, IL, VIMPA, JAG, m.fl. Där driver de själva sin sak och dessutom väldigt bra.

Men när vi driver bara personlig assistans så ska vi samtidigt tänka på att för många av de drygt 5000 ovan så är de andra LSS-insatserna aktuella den dag de kanske inte får ha kvar assistansersättningen om reglerna om grundläggande behov skärps än mer.

Att då helt glömma bort diskussionen om de andra insatserna i LSS är även i det perspektivet helt tokigt. Det är, som jag visat på LSS-skolan här på HejaOlika många problem framförallt kopplat till boende och daglig verksamhet, som absolut borde och måste debatteras!

Så ni alla ”Bengtar” – glöm inte LSS!

  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *