Lyckad satsning på hundassisterad terapi

Hundassisterad terapi ger glädje, ökar motivationen till rörelse, kommunikation och i vissa fall även ökad kroppsmedvetenhet. Det menar Stina Wahl, arbetsterapeut på Habiliteringen Bräcke diakoni.

På Leva & Fungera föreläser hon, arbetsterapeuten Elin Wikström och terapihundföraren Monica Broman om terapihundars effekt på barn och unga med omfattande funktionsnedsättning.

– Framför allt ser vi att det skapar välbehag hos barnen och att de får en meningsfull återkommande aktivitet, säger Stina Wahl.

De tre arbetar tillsammans mot barn- och ungdomsboendet Östergården i Göteborg, ett helårsboende för barn och ungdomar inom Bräcke diakonis verksamhet. Sedan 2011 har Locka, och nu även nyutbildade Önska, spridit glädje bland barnen på boendet.

– Det är svårt att hitta meningsfulla aktiviteter som motiverar de barn och unga vi arbetar med. Många har ingen verbal kommunikation, har svårt att röra sig och är på en tidig utvecklingsnivå. När jag ramlade över det här med hund som terapeutiskt hjälpmedel kände jag att det var något vi bara måste testa. Jag började leta efter andra habiliteringar som arbetade med hund och unga på detta sätt, men kunde inte hitta något, berättar Stina Wahl.


Terapihundföraren Monica Broman och terapihundarna Önska och Locka.

Istället har arbetsterapeuterna och hundföraren Monica Broman tillsammans utvecklat nya metoder för hur man kan arbeta med hundassisterad terapi inriktad på barn och unga. Arbetet har resulterat i en studie som Bräcke diakoni tagit fram tillsammans med Göteborgs universitet. Senare i år sammanställs den i en bok, som ges ut av Bräcke diakoni.

– När vi såg effekterna och hur uppskattat det var, tyckte vi att det var viktigt att föra informationen vidare. Hundarna motiverar barnen att röra på sig och lockar fram nya rörelser som de inte utfört förut. Kroppskännedomen verkar öka hos vissa barn, samt att hundarna lockar till kommunikation. Och framför allt skapar det välbehag. De flesta av barnen kan inte tala, men vi tycker att responsen vi får från barnen visar att det är positivt. De blir glada helt enkelt, säger Stina Wahl.

På Leva & Fungera presenteras den arbetsmetod man utvecklat och de effekter man sett. Den pågående studien kommer även presenteras i korthet. Den vänder sig främst till habiliteringar, men Stina Wahl menar att den även kan fungera som inspiration för föräldrar.

– Men det är viktigt att man arbetar med detta på rätt sätt. Det behövs en duktig terapihundförare som är kunnig inom området och man måste hitta rätt hundar. Det går inte att släpa in vilken hund som helst i terapisammanhang. Det behöver vara en väldresserad hund som kan hantera situationer ifall den känner sig trängd eller rädd, säger Stina Wahl.


Terapihunden Locka ger en meningsfull återkommande aktivitet för de unga på boendet.

Dessutom har man behövt anpassa terapin utifrån hur trygga de olika barnen känner sig nära hundar.

– Alla barn är ju olika. Vissa vill ha mycket närhet till hundarna och har klickat med dem direkt. Andra behöver lite avstånd, och då kan man ha terapi med hunden genom att ge den kommando på håll. Man ska såklart inte ha hunden rakt i ansiktet om man tycker det är obehagligt. Det är viktigt att det alltid är på barnets villkor, säger Stina Wahl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *