Malin Danielsson leder största översynen av Samhall

Nu går startskottet för den största utredningen om Samhall på 30 år. Regeringen har utsett Malin Danielsson till särskild utredare. 

Om ett drygt år, den 24 mars 2025, ska utredningen vara klar.

Utlovar dialog med funktionsrättsrörelsen

– Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är en utsatt grupp på dagens arbetsmarknad och det behövs en rad insatser för att fler ska få möjligheten att komma i jobb. Samhall är en viktig del i detta och jag ser fram emot att få leda översynen av verksamheten, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson är funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna. Inför utredningens start utlovar hon täta kontakter med inte minst funktionsrättsrörelsen.

Utredningsdirektiv ger möjlighet till helhetsgrepp

På pressträffen idag ställde HejaOlika frågan om det inte behövs en ännu större utredning för att få ett helhetsgrepp om arbetsmarknadsstöden vid funktionsnedsättning, bland annat med tanke på att endast 9 procent av eleverna från anpassad gymnasieskola får arbete.

– Det är inget jag utesluter men det här är ett viktigt besked vi ger idag om Samhall. Elever från anpassad gymnasieskola måste få en bättre chans att ta del av de stöd som finns för att etablera sig på arbetsmarknaden. Den uppgiften har Arbetsförmedlingen, som också har till uppgift att titta på det som hackar i systemet, sa Johan Pehrson.

Utredaren Malin Danielsson tillade:

– Utredningens direktiv ger möjlighet att titta även på anvisningsprocessen inom Arbetsförmedlingen, vilket inte bara berör de som anvisas till Samhall utan även hur man som helhet arbetar med personer med funktionsnedsättningar, vilket jag tror kan ge ringar på vattnet för fler grupper utöver de som berörs av anvisningar till Samhall.

Utredningens uppdrag

Så här sammanfattar regeringen uppdraget till utredningen. (Utredningsdirektivet i sin helhet finns här.)

  • kartlägga Samhalls målgrupp i fråga om storlek och sammansättning och analysera dess stödbehov,
  • analysera om Samhalls verksamhet erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen,
  • analysera de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall,
  • analysera om det finns behov av ytterligare stödinsatser för individen före, vid sidan av, eller som en del av en anställning hos Samhall, och om idéburna aktörer kan spela en större roll i detta avseende,
  • analysera om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas,
  • vid behov lämna förslag till förändringar av statens samlade styrning av Samhalls verksamhet.

Pressträffen på video

Videon från pressträffen med arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och utredaren Malin Danielsson.

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *