Många barn med allvarliga fosterskador får aldrig hjälp | HejaOlika

Många barn med allvarliga fosterskador får aldrig hjälp

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Stödet till barn som fått fosterskador måste bli bättre. De flesta som skadats på grund av att modern använt droger eller alkohol upptäcks aldrig, uppger Socialstyrelsen i en rapport idag.

Stödet till barn som fått fosterskador måste bli bättre. De flesta som skadats på grund av att modern använt droger eller alkohol upptäcks aldrig och får därför inget stöd, uppger Socialstyrelsen i en rapport idag.

– Vår registerstudie visar att det finns en kraftig underdiagnostik av fetalt alkoholsyndrom, FAS, hos barn i Sverige. 100-200 barn som föds varje år uppskattas uppfylla kriterierna för diagnosen. Trots det hittar vi bara drygt 30 barn och unga om året, säger utredaren Ann-Britt Thulin.

Den nya rapporten beskriver brister i samhällets stöd till barn vars föräldrar missbrukar, har psykisk ohälsa, är allvarligt sjuka, plötsligt avlider eller då det finns våld i familjen.

Dessa barn kan ha skador i form av tillväxthämning, organskador, skador på centrala nervsystemet och andra mer svårdefinierade tillstånd.

Socialstyrelsen menar att underdiagnostiken leder till stora brister i stödet till barnen.

Det är oklart vem som har ansvar för att följa barn som man misstänker utsatts för alkohol under fostertiden och ge dem det stöd de behöver. Det finns inte heller någon samlad bild av vilka pedagogiska.

– Idag har barn med fetalt alkoholsyndrom inte rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trots sina omfattande stödbehov. De erbjuds inte heller alltid stöd enligt socialtjänstlagen, säger Ann-Britt Thulin.

Socialstyrelsens slutsats är att regeringen behöver uppmärksamma behovet av stöd till dessa barn. Bland annat behövs en samlad kompetens för utredning, diagnostik och stöd till dessa barn.

   

Publicerad:
2015-04-28

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Socialstyrelsen, fosterskador


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content