Närstående måste få rätt till smittskyddspeng – Funktionsrätt Sverige

Varför omfattas inte närstående av regeringens förslag till smittskyddspenning? Funktionrättsrörelsen protesterat mot begränsning och menar att det får allvarliga följder genom ökad smitta och havererad privatekonomi.

– Hur välkommet det än är att den förebyggande sjukpenningen nu blir verklighet, ser vi det som allvarligt att personer i riskgrupperna riskerar att smittas av sina närstående, och att närstående tvingas stanna hemma från sitt arbete utan någon ersättning, säger Elisabeth Wallenius.

Privatekonomin havererar

I ett pressmeddelande skriver Funktionsrätt Sverige att ”våra medlemsförbund vittnar om att många personer i riskgrupp och deras närstående stannat hemma från arbetet, utan ersättning sedan smittan spreds i Sverige i mars. Konsekvensen blir att hela privatekonomin riskerar att haverera och att man i värsta fall förlorar sitt arbete.”

Funktionsrätt Sverige kritiserar också att förslaget om förebyggande sjukpenning innebär att det endast kan beviljas för 90 dagar.

Retroaktiv ersättning

– Vi vill se en möjlighet till retroaktiv ersättning av förebyggande sjukpenning. Detta för att stötta de personer i riskgrupp som stannat hemma på grund av rädsla för smitta i flera månader och vars privatekonomi drabbats hårt, säger Elisabeth Wallenius.

Förslaget och remissvaret

Funktionsrätt Sveriges remissvar som pdf

Regeringens förslag om förebyggande sjukpenning som Word-dokument

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *