Nekas dubbelassistans trots stor risk för kvävning

17-åringen har svåra och täta epilepsianfall. Nu nekas han dubbelassistans av Kammarrätten i Sundsvall trots stora hälsorisker. ”Frekvensen är inte tillräcklig”, heter det i domen.

Allvarliga risker

Kammarrätten håller med om att det finns allvarliga hälsorisker om inte två assistenter är närvarande.

”Frekvensen är dock inte tillräcklig för att motivera att man frångår principen att tidsåtgången ska beräknas utifrån den faktiska tid det tar att utföra de aktiva insatserna”, heter det i domen i mål nr 1388-23, den 20 mars 2024.

Kammarrätten var inte enig

Ett kammarrättsråd är skiljaktig, och anser att medicinska underlag och utredning motiverar dubbel assistans för att på ett säkert sätt hantera alla 17-åringens krampyttringar, inte bara de större anfallen.

”Eftersom de flesta anfallen inte kan förutses bedömer jag att konsekvenserna av Försäkringskassans beslut är förenade med allvarliga hälsorisker. Jag anser därför att dubbel assistans ska beviljas även för tid mellan de aktiva insatserna”, skriver kammarrättsrådet och hänvisar till liknande resonemang i Kammarrätten i Stockholms avgörande den 4 september 2018 i mål nr 7830-17.

Oavsett typ av anfall behöver luftvägar hållas fria, kräkningar hanteras och aspiration undvikas. Det krävs också för att förhindra att 17-åringen skadar sig själv eller andra, betonar kammarrättsrådet.

Av underlaget framgår också att 17-åringen har en kropp som en vuxen person, och att det behövs minst två personer för att hantera hans krampyttringar.

Hade överklagats av Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Umeå hade tidigare beviljat dubbelassistans, men den domen överklagades av Försäkringskassan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *