Ny förening sätter diskrimineringslagen på prov

En ny ideell förening vill sätta den nya diskrimineringslagen på prov. På tisdagen bildades föreningen ”Med lagen som verktyg”, som ska hjälpa enskilda som kräver sin rätt och – om nödvändigt – vill ha den prövad i domstol.

– Det har visat sig att Sverige inte har den bästa lagstiftningen när det gäller diskrimineringsskydd. 96 procent av alla svenska företag har färre än tio anställda, vilket innebär att de är undantagna att kunna bli prövade för diskriminering när det gäller otillgängliga lokaler. Men vi vill använda den lagen som finns och se hur långt vi kan komma. Visar det sig att lagen inte fungerar, då har vi bevisat att den behöver förbättras, säger Adolf Ratzka.

Initiativet kommer från honom och Independent Living Institute. Han menar att det är dags att göra något åt situationen, där människor på olika sätt blir diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning. Än så länge är arbetet med föreningen i sin linda, men man hoppas att man snart kan komma igång och pröva lagstiftningen.

– Vi är trötta på att sitta och vänta. Det är dags att ta saken i egna händer och testa lagstiftningen. USA är ett utmärkt exempel, tillgängligheten är mycket bättre tack vare att rörelsen där tagit initiativet till lagstiftning, stött på och prövat lagen, säger Adolf Ratzka.

Den förening som nu startar samlar personer med funktionsnedsättning, jurister och kunniga för att kunna hjälpa privatpersoner som behöver hjälp med diskrimineringsfall. Men det är viktigt att understryka att föreningen inte kommer kunna hjälpa alla.

– Vi arbetar med detta frivilligt och de jurister som är engagerade kommer arbeta delvis pro bono eller för mycket låg ersättning. För oss är det viktigt att de fall vi tar oss an är riktiga diskrimineringsfall. Det är till exempel inte ett diskrimineringsfall om man får för få timmars assistans. Vi behöver ta oss an rena diskrimineringsfall, som vi tror att vi kan komma någon vart med. Vi måste tänka långsiktigt och strategiskt om vi ska kunna förändra något, säger Adolf Ratzka.

Med hjälp av engagerade jurister och de enskildas rättsförsäkring vill man driva rättsfall och få fram prejudikat.

– Om det kommer så långt. Naturligtvis ska vi inte gå till domstol i onödan. De privatpersoner vars fall vi tar oss an kommer inte behöva vara rädda för rättegångskostnader, det ska föreningen kunna stå för genom att vi med tiden bygger upp en processfond.

– Det eventuella skadestånd man som privatperson får, kommer man få dela med sig till processfonden, så att vi kan bli starkare, säger Adolf Ratzka.

Sedan brist på tillgänglighet blev inskrivet i diskrimineringslagen vid årsskiftet 2015, kommer fler privatpersoner börja anmäla. Där vill föreningen ”Med lagen som verktyg” i framtiden vara en aktör som uppmuntrar och hjälper den enskilde.

– Vi vill kunna hjälpa privatpersoner att kräva sin rätt. Går det bra, då finns det i framtiden verktyg för den som blir diskriminerad. Men om det inte går bra, då kan vi enkelt visa och konstatera att lagen inte är tillräcklig, säger Adolf Ratzka.

För att kunna växa och sprida information letar föreningen just nu efter fler som vill engagera sig och som är kunniga inom webb och sociala medier.

– Vi letar bland annat efter de som är kunniga och kan ge sig på medier som till exempel Facebook och Twitter. Vi behöver de som vill vara med och hjälpa oss sprida informationen, säger Adolf Ratzka.

 

Styrelsen för föreningen ”Med lagen som verktyg”.
Adolf Ratzka, ordförande
Sebastian Ferrer, kassör
Lars Lindberg (ordinarie ledamot)
Susanne Berg (ordinarie ledamot)
Stellan Gärde (ordinarie ledamot)
Peter Cederholm (suppleant)
Jessica Småland (suppleant)
Hans Filipsson (suppleant)

 

Läs även Adolf Ratzkas inlägg på bloggen Full delaktighet