Handboken som gör det enklare att ge LSS-insatser till barn

Vill du ha järnkoll på reglerna för LSS-insatser för barn och unga med funktionsnedsättning? I så fall får du inte missa Socialstyrelsens nya handbok om LSS för barn och unga.

HejaOlika har intervjuat Hanna Jarvad som har ansvarat för arbetet med handboken. Hon är jurist på Socialstyrelsen och har tillsammans med utredaren Ylva Branting sett till att handboken är fullt ut uppdaterad med både nya lagar och ny praxis.

LÄS ÄVEN:
LSS-skolan om insatser för barn
IVO-nyheter om LSS-boenden för barn

Vägledning för LSS-insatser till barn

Vilken betydelse har handboken för barn och unga?
– Handboken är en vägledning för de som handlägger och beslutar om insatser enligt LSS, och även för de om utför insatserna, för att barn och unga ska få de insatser som de har behov av. Boken beskriver också hur barn med funktionsnedsättning kan få ökad delaktighet och ger kunskap om bland annat kommunikation och omvårdnad.

Hur kan föräldrar, anhöriga och andra engagerade använda handboken?
– Den ger information om vilka insatser som finns riktade till barn och unga med funktionsnedsättning, vad insatserna innehåller, hur de ska utföras och hur bestämmelserna som reglerar insatserna ska tillämpas. Handboken riktar sig främst till handläggare och utförare av insatser, men kan förstås också läsas av anhöriga och andra som vill ha information om detta område.

Hanna Jarvad. Foto: Linnea Bengtsson
En av de viktigaste nyheterna är att barnkonventionen har blivit lag, säger Hanna Jarvad.

Barnkonventionen en nyhet

Vad är nytt jämfört med tidigare upplagor?
– Några av de viktigaste nyheterna är att barnkonventionen har blivit lag och att det kommit dels en ny förvaltningslag, dels en ny föreskrift om dokumentation. Sedan har vi fyllt på med en hel del praxis om LSS, både gammal och ny praxis, för att ge mer stöd i tillämpningen för handläggare och beslutsfattare.

Kan du ge några exempel på frågor om barn och LSS som behöver uppmärksammas mer?
– Det finns många områden som är viktiga att uppmärksamma, exempelvis grundläggande principer i LSS, barns och ungas delaktighet och systematiskt kvalitetsarbete.

Vad bör handläggare ha extra fokus på?
– Handboken har ett särskilt kapitel om handläggning, där vi beskriver reglerna och en del praxis som rör handläggning av LSS-insatser. Även kapitlen om perspektiv och principer samt om barns och ungas delaktighet är viktiga vid handläggning.

LSS-bostäder för barn

Vad behöver utförare och verksamheter titta närmare på?
– För utförare av LSS-insatser kan kapitlen om kvalitetsarbete, omvårdnad och dokumentation vara särskilt intressanta. Handboken innehåller också ett kapitel som riktar sig särskilt till utförare av bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

Och vad tycker du att beslutsfattare och chefer inom kommuner bör ha koll på?
– Även för beslutsfattare och chefer är det viktigt att utgå från de grundläggande principerna i LSS och socialtjänstlagen. Det finns också ett kapitel om planering för framtida behov som är av vikt för chefer och andra som har ansvar för övergripande planering i kommunen.

Roligt och givande arbete

Hur känns det att arbeta med att ta fram denna handbok?
– Det har varit ett roligt och givande arbete, särskilt att arbeta med min kollega Ylva Branting som är väldigt kunnig på området. Det jag tyckte var spännande var all kunskap som tagits fram de senaste åren och som vi kunnat ha med som källor i handboken, bland annat om barns och ungas delaktighet.

Hanna Jarvad. Foto: Linnea Bengtsson
Hanna Jarvad samlar löpande in ändringar inför kommande nya utgåvor. Flera utredningar som nu pågår kan leda till lagändringar som påverkar LSS-insatser för barn.

Hur har arbetet med handboken gått till?
– Vi har utgått ifrån den version av handboken som kom år 2012 och som reviderades 2014. Vi tog in synpunkter på den gamla versionen från SKR, Sveriges kommuner och regioner, IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och några berörda funktionshinderorganisationer för att se vad som behövde göras om.

– Därefter gick vi igenom handboken, uppdaterade juridiken och även kunskapsdelarna så att handboken ska vara aktuell. Vi gjorde också om strukturen lite för att förhoppningsvis göra handboken mer lättillgänglig.

Kan behöva ses över snart igen

Hur fortsätter ni arbetet med handboken?
– Det är flera statliga utredningar på området som pågår eller som är under beredning eller på remiss. Om dessa leder till lagändringar så kommer handböckerna som rör LSS att behöva ses över igen. Vi samlar löpande in behov av ändringar i handböckerna som vi sedan sammanställer när det är dags att se över och revidera böckerna.

Vad har du själv fokus på nu när handboken är klar?
– Jag jobbar bland annat med juridiskt stöd i regeringsuppdraget om kompetens i bostäder med särskild service enligt LSS och i regeringsuppdraget om arbetskläder inom omsorgen. Jag skriver även en ny handbok om LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Läs handboken

Ladda ned handboken som pdf-fil här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *