Nyheter

Nya praktiska stöd blir viktigast på NPF forum

Ann-Kristin Sandberg. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Stöd och anpassningar i vardagen står i fokus när Riksförbundet Attention i maj anordnar den stora konferensen och mässan NPF forum i Kista.
– Nu måste vi få mycket mer praktisk handling när det gäller stöd, hjälpmedel och coachning både i skola och arbetsliv, säger Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Attention.

Tidigare har frågor om utredning och medicinsk behandling stått i centrum.
Men enigheten är stor om att det behövs bredare grepp för att få vardagen att fungera för personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism.

– Detta är inte alls kontroversiellt utan hindren är mer en fråga om resurser. På många håll är det svårt att rekrytera kompetent personal till psykiatrin och BUP. Och lärarna får fortfarande inte någon bra utbildning om NPF, så det finns ett gigantiskt behov av fortbildning, säger Ann-Kristin Sandberg.

När stödet breddas uppstår dessutom nya problem eftersom samordningen mellan kommuner, landsting och andra aktörer ofta brister.
– Samordningen av vård och stöd är en mycket viktig fråga. Våra medlemsenkäter visar att det fortfarande fungerar dåligt. Det gäller att få kommuner och landsting att ta detta på allvar.

Nu hoppas Ann-Kristin Sandberg att NPF forum sätter ny fart på utvecklingen.
Många föreläsare och utställare på forumet vill hjälpa till att inspirera både professionella och enskilda att ta nya tag.

Bland annat behövs nya satsningar på samordning av vård och stöd.
– Informationen på webben har blivit mycket bättre men ofta behöver man prata med en människa också. Jag skulle önska att varje län hade en bra sådan rådgivning. Det gäller att få kommuner och landsting att göra jobbet.

Det är intressant att se att försäkringsbolaget Trygg Hansa har startat en egen telefonrådgivning om samhällets stöd, en satsning som presenteras på NPF forum.
– De har sett att det finns ett stort behov av rådgivning, säger Ann-Kristin Sandberg.

 width=
Anki Sandberg. Foto: Linnea Bengtsson.

Sedan Socialstyrelsen 2014 lanserade ett nytt kunskapsstöd om adhd finns tillräckligt underlag för att förbättra stödet i skola, arbetsliv och vardag.

Nu vill Ann-Kristin Sandberg att kunskapen används för praktisk handling.
– Det var en stor seger för Attention att kunskapsstödet kom 2014. Vi hade legat på ända sedan 2005 då vi gjorde vår först uppvaktning. Nu måste kommuner och landsting bli bättre på att implementera stöden.

Attention har många egna projekt, som visas på NPF forum, ofta med praktiska verktyg och nyttiga checklistor.

Adhd på jobbet är ett av dessa projekt. Målet är att stärka vuxna med adhd på arbetsmarknaden genom att samla tips och strategier på en webbsida.
Koll på nätet är ett annat Attentionprojekt. Detta handlar om att hjälpa unga att se möjligheter och risker med internet, för att inte bli lurade eller utnyttjade.

Idrott för alla är ett helt nytt projekt som på NPF forum presenteras av basketspelaren Aila Ibanez Mengüc från Riksidrottsförbundet.
– Våra barn och ungdomar behöver känna sig mer välkomna inom idrotten. Under våren startar vi ett samarbete med Huddinge och Botkyrka för att förstå vad som behövs för att fler ska kunna bli aktiva. Vi får se om det behövs nya sätt att jobba och bättre ledarutbildning, säger Ann-Kristin Sandberg.

NPF forum anordnas 19–20 maj på Kistamässan i norra Stockholm i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, samt flera myndigheter och andra organisationer och företag.

Arrangörerna räknar med cirka 700 besökare och ett 80-tal utställare.

Mer information och detaljerat föreläsningsprogram finns på Attentions webbplats.

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *