Otåligheten växer över dröjsmål med smittskyddspenning

När kommer nya ersättningar som gör det möjligt för riskgrupper att skydda sig mot covid-19-viruset? Funktionsrätt Sverige tycker att beskedet har dröjt alltför länge, och begär nu snabbt svar av regeringen hur det blir med smittskyddspenning och närståendepenning.

– Vi får dagligen signaler om att människor av ekonomiska skäl, känner sig tvungna att gå till arbetet, trots att de riskerar att smittas av och insjukna i covid-19 med svåra symtom eller att smitta närstående i riskgrupp, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsrörelsen har i flera veckor väntat på besked om dels smittskyddspenning (för de som själva tillhör en riskgrupp) och närståendepenning (för de som lever med en person som tillhör en riskgrupp).

– Under tiden riskerar fler att smittas och insjukna med mycket allvarliga symtom i covid-19. Vi undrar därför hur långt ni kommit i beredningen och när riskgrupperna och deras närstående kan få besked om ersättning för att skydda sig? Det är avgörande att regeringen nu snabbt kan se över möjligheterna för de identifierade riskgrupperna och deras närstående att få ersättning, skriver Elisabeth Wallenius i ett brev till socialminister Lena Hallengren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.