Ökat politiskt inflytande för Lunds särskoleelever | HejaOlika

Ökat politiskt inflytande för Lunds särskoleelever

Det är glädjande att se innovation, menar Eva Theisz, vikarierande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Lunds kommun har fått bidrag för att stärka ungdomar i särskolans inflytande i den lokala demokratin. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som fördelar 1,4 miljoner kronor till Lund, samt Botkyrka och Skövde kommun.

Lunds kommun har fått bidrag för att stärka ungdomar i särskolans inflytande i den lokala demokratin. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som fördelar 1,4 miljoner kronor till Lund, samt Botkyrka och Skövde kommun.

Bidraget delas ut för att stärka ungas inflytande i den lokala politiken. Fokus ligger på projekt med innovativa strategier som har ett långsiktigt tänkande.

Myndigheten har tagit emot omkring 50 ansökningar och ett av projekten som nu får ett bidrag är Lunds kommun som vill satsa på unga med funktionsnedsättning.

– Det är oerhört roligt att så många kommuner är intresserade. Vi är glada att se innovation och nya idéer och inspirerande ansatser till att samverka med civilsamhällets organisationer. Det ska bli mycket spännande att följa dessa projekt, säger Eva Theisz, vikarierande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Lunds kommun har beviljats bidrag för att utveckla inflytandeforum för särskoleelever, för att starta upp en dialog mellan dem och beslutsfattare i kommunen. Man vill också utse unga mentorer som redan är engagerade för att stötta upp under hela processen. Projektet kommer ske i samverkan med särskolan på högstadie- och gymnasienivå.

Publicerad:
2015-01-22

Av: Sara Bengtsson

Nyckelord:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, politik, särskola


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

STÄNG
Skip to content