Om förslaget Personligt stöd till barn

Personligt stöd till barn är en ny insats som ska ersätta personlig assistans till barn, det vill säga personer under 16 år.

Det berör cirka 2000 barn som har assistansersättning från Försäkringskassan idag, och i mindre grad 330 barn som har personlig assistans från kommunen redan idag.

Det berör också många barn som inte idag kan få assistansersättning då de inte anses ha tillräckligt antal timmar i grundläggande behov och de som nu hamnar utanför för att en del av deras behov klassas som sjukvård, rätt eller fel.

Kritiken är massiv från funktionshinderrörelsen och assistansrörelsen. Även vi i FUB har stämt in i kritiken.

Jag gör det trots att jag som påläst i LSS alla förarbeten och i propositionen vet att Gunilla Malmborg egentligen har följt de riktlinjer som står i dessa skrifter.

Det finns i ursprunglig text en förklaring att de speciella insatserna för barn, som avlösning, korttidsvistelse och korttillsyn var menat, till skillnad mot de övriga insatserna, som stöd till barnets hela familj inkluderande syskon och föräldrar.

Vid den tiden nämndes inte personlig assistans för barn. Hela familjen skulle dock ha rätt till goda levnadsvillkor.

Kvalitetsuppföljning saknas

Så min kritik är inte att Malmborg föreslår en insats som teoretiskt skulle ge just den effekten som ursprungligt stod i LSS, utan att jag av egen erfarenhet vet hur illa kommunerna sköter andra insatser i LSS som till exempel gruppbostad. Och när Malmborg pratar kvalitetsuppföljning har hon missat att den saknas i kommunerna och att IVO knappast har tid med en sådan.

Jag konstaterade att SKL var ”försiktigt positiva” till denna insats, men….

Det är idag orealistiskt att 290 kommuner med bra kvalité och på ett likvärdigt sätt ska kunna utföra denna nya insats! Därav mitt nej till den nya insatsen!

Samtidigt får vi inte bara känslomässigt skicka utredningen i papperskorgen, då till exempel förslaget att staten tar över all personlig assistans för att undvika ”minuträkning” kanske är bra.

Däremot strider schabloner mot grunden i LSS! LSS handlar om att enskildas personliga behov ska styra beslut om insatser (med det undantag för barn jag noterade ovan).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *