Nyheter | LSS-krisen

Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS

"Min motion är en direkt konsekvens av nedskärningarna"

David Lega hoppas att Göteborg snabbt kan besluta om att inrätta en funktionshindersombudsman.

David Lega hoppas att Göteborg snabbt kan besluta om att inrätta en funktionshindersombudsman.

ANNONS
Annons för HEA
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

I denna artikel

David Lega vill inrätta en ombudsman för att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i Göteborgs kommun.

– Min motion är en direkt konsekvens av det lidande så många personer åsamkas genom den senaste tidens nedskärningar inom LSS, säger David Lega som är oppositionsråd för KD i Göteborg.

Funktionshindersombudsman finns redan inrättad i Stockholm, och finns eller är på gång även i andra kommuner.

– Vi har sett att det här har fungerat bra i Stockholm och vi behöver ha en förbättring även i Göteborg. Jag hoppas på de andra partiernas stöd i den här frågan, även från socialdemokraterna, säger David Lega.

Om han får gehör för sin motion kommer funktionshindersombudsmannen att aktiva bevaka intressena för personer med funktionsnedsättningar på lokal nivå.

En annan uppgift är att omvärldsbevaka och hjälpa till med den kunskap som behöver förstärkas i Göteborgs politiska nämnder.

Ombudsmannens roll är rådgivande, han eller hon ska alltså inte handlägga några enskilda ärenden.

David Lega hoppas att ombudsmannen kan bli en viktig stödresurs inte minst när det gäller frågor om LSS-stöd som personlig assistans.

– LSS-diskussionen är otroligt viktig, men vi får inte stanna där. Som politiker kan jag inte göra allt på en och samma gång, men genom små steg tror jag att vi kan förbättra situationen. En funktionshindersombudsman kan agera stödresurs i just LSS-relaterade frågor.

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content