Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS | HejaOlika

Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS

David Lega hoppas att Göteborg snabbt kan besluta om att inrätta en funktionshindersombudsman.

David Lega hoppas att Göteborg snabbt kan besluta om att inrätta en funktionshindersombudsman.

"Min motion är en direkt konsekvens av nedskärningarna"

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

David Lega vill inrätta en ombudsman för att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras familjer i Göteborgs kommun.

– Min motion är en direkt konsekvens av det lidande så många personer åsamkas genom den senaste tidens nedskärningar inom LSS, säger David Lega som är oppositionsråd för KD i Göteborg.

Funktionshindersombudsman finns redan inrättad i Stockholm, och finns eller är på gång även i andra kommuner.

– Vi har sett att det här har fungerat bra i Stockholm och vi behöver ha en förbättring även i Göteborg. Jag hoppas på de andra partiernas stöd i den här frågan, även från socialdemokraterna, säger David Lega.

Om han får gehör för sin motion kommer funktionshindersombudsmannen att aktiva bevaka intressena för personer med funktionsnedsättningar på lokal nivå.

En annan uppgift är att omvärldsbevaka och hjälpa till med den kunskap som behöver förstärkas i Göteborgs politiska nämnder.

Ombudsmannens roll är rådgivande, han eller hon ska alltså inte handlägga några enskilda ärenden.

David Lega hoppas att ombudsmannen kan bli en viktig stödresurs inte minst när det gäller frågor om LSS-stöd som personlig assistans.

– LSS-diskussionen är otroligt viktig, men vi får inte stanna där. Som politiker kan jag inte göra allt på en och samma gång, men genom små steg tror jag att vi kan förbättra situationen. En funktionshindersombudsman kan agera stödresurs i just LSS-relaterade frågor.

Publicerad:
2017-12-06

Av: Redaktionen

Nyckelord:
David Lega, LSS, ombudsman


ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Labanskolan

3 reaktioner på ”Ombudsman nytt vapen mot försämringar inom LSS”

 1. Borde finnas en fristående…
  Borde finnas en fristående ombudsman för samtliga myndigheter som hanterar funktionshinderfrågor! Ombudsmannen ska inte vara kopplad till någon av de myndigheter som fattar beslut som rör enskilda personer med funktionsnedsättning. Som det är nu ska den myndighet som fattat beslutet också hjälpa till med överklagandet!

  Birgitta Fredriksson

 2. Marie Nilsson

  Borde finnas
  En ombudsman borde finnas i alla kommuner och som kan vara rådgivande även i andra frågor som t ex indragna ersättningar från Försäkringskassan och problem med Överförmyndarnämnder. Anhörigas insatser räcker inte alltid till. Hoppas på fler ombudsmän!

 3. God idé! Visste inte att…
  God idé! Visste inte att denna funktion finns i vissa kommuner. Hoppas att en ombudsman kan göra nytta.

Kommentarer är stängda.

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content