Överväldigande reaktioner på nya appen för kommunikation | HejaOlika

Överväldigande reaktioner på nya appen för kommunikation

Lina Bjarnegård Carlsson och Johanna Björnhage har utvecklat nya appen

Lina Bjarnegård Carlsson och Johanna Björnhage har utvecklat nya appen "RättVisat" för att hjälpa personer att kommunicera utan tal.

"Det bästa verktyget", tycker flera testare

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

RättVisat är namnet på en ny iPad-app som fungerar som ett digitalt kommunikationspass. Appen har tagits fram av Johanna Björnhage och Lina Bjarnegård Carlsson på Bräcke diakoni. Responsen hittills har varit överväldigande.

Kommunikationspass kan beskrivas som ett hjälpmedel för personer utan tal att uttrycka sin mening. Med verktyget kan man visa hur man vill ha det, och man kan säga ja eller nej, ropa eller vinka, utan ord

Varför har ni på Bräcke satsat på ett digitalt kommunikationspass?
– Med ett digital kommunikationspass, till skillnad från ett i papper, så kan du spela in film på hur du låter och ser ut när du kommunicerar. För de personer som är på tidig utvecklingsnivå där små signaler och läten är sättet man kommunicerar på så är det ofta mycket svårt att förklara i ord och skrift för många att ta del av. För dessa personer kan en film på signalen vara hela skillnaden, säger Johanne Björnhage.

– Men verktyget är förstås till stor hjälp även för personer på högre utvecklingsnivå, då man med hjälp av en film tydligt kan visa hur man säger till exempel ja och nej. Missförstånden minskar, tydligheten ökar liksom självkänslan då man lyckas i sin kommunikation.

Andra fördelar med RättVisat-appen?
– Det är lätt att uppdater och vi hoppas att det ska minska stress hos föräldrar/nätverk och öka delaktighet hos användare

Hur långt har ni kommit hittills?
– Version 1 av appen är färdig och kommer förhoppningsvis att kunna laddas ner från AppStore i mars och de målsättningar vi hade är uppfyllda. Vi är mycket nöjda

Hur kommer man igång med att använda appen?
– Den första versionen kan endast användas på iPad. Det finns ingen manual då vi utformat den på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det finns tips inuti appen. Har man tidigare använt ett kommunikationspass i papper så är denna digitala version inte svår att förstå. Om man behöver hjälp så kan man kontakta oss. Vi kommer ha en workshop på Kommunikationkarnevalen i Göteborg i maj

Hur ser framtiden ut för RättVisat?
– Intresset för appen har varit och är stort så version 1 tror vi kommer att användas av många intresserade. Vi har ansökt om ytterligare fondmedel från Allmänna Arvsfonden för att ta fram en version 2 som i så fall kommer att fungera inom andra system som Android och vara nåbar genom inloggning, så att du kan nå den på vilken enhet som helst. Version 1 lagras endast på den aktuella enheten. Version 2 kommer också att tillgänglighetsanpassas, översättas till engelska och vi ska undersöka om vi kan utöka målgruppen till att gälla fler

RättVisat har testats av en flera barn, unga och vuxna.
– Det har varit överväldigande positivt. De säger att det är det bästa kommunikationshjälpmedel de träffat på, säger Johanna Björnhage.

Läs mer

På Bräcke diakonis hemsida finns mer information om Rättvisat.

Publicerad:
2017-02-07

Av: Redaktionen

Nyckelord:
AKK, Kommunikationskarnevalen, Leva & Fungera, kommunikation


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

STÄNG
Skip to content