Personalens engagemang viktigast när Hudiksvall siktar på nya framgångar

Personalens stora engagemang – det kan vara det som betyder mest för att skapa bra funktionshinderomsorg i Hudiksvalls kommun.

– Från högsta chef till alla medarbetare, alla gör sitt yttersta för att våra brukare ska trivas och utvecklas, säger Lotta Palmborg, verksamhetschef för avdelningen funktionsnedsättning inom kommunen.

En av nyckelfaktorerna är så kallade intraprenader, som innebär att alla kan känna att de kan påverka, och att de jobbar för att utveckla den egna verksamheten.

Det är främst inom boende man hittills använt intraprenad, men nu rullar det igång även inom daglig verksamhet.

Enheter som gör ett bra jobb, och förvaltar budgeten väl, kan föra tillbaka pengarna till den egna verksamheten, det mesta åtminstone. Överskott försvinner inte längre automatiskt till kommunens allmänna kassa.

– Det gör det möjligt att påverka den egna miljön. Oavsett om det handlar om att bygga kaninburar eller göra resor med gruppboendet, eller personalutbildning för att utveckla delaktigheten och självständigheten för brukarna, säger Lotta.

Lotta Palmborg. Foto: Linnea Bengtsson.
Lotta Palmborg. Foto: Linnea Bengtsson.

Hon betonar att man inte får vara nöjd med att ”det rullar på” utan pekar på att Social- och omsorgsförvaltningens devis är ”Bäst på att bli bättre”.

– Vi är den kommun som skickar flest medarbetare, 30-40 stycken och inte bara chefer, till Intra-dagarna, nämner hon som exempel på att man satsar mycket på att förbättra kunskaperna.

Så även om det är skralt med statliga satsningar på utbildning inom funktionshinderomsorg, tycker Lotta att kommunen är duktig på utbildning.

Att man haft utbildningar i värdegrund sedan sex år tillbaka, har också betytt mycket för kvaliteten.
Lika viktig är den positiva inställning hos högsta cheferna, som arbetar långsiktigt med att engagera personalen.

– Våra medarbetare ska vara ”med-ledare” och alltid ställa upp på tänket om brukarnas bästa. Om man inte gör det, är det bättre att man kliver av, säger Lotta.

Själv sökte sig Lotta Palmborg till jobbet som chef för funktionshinderområdet för att hon såg att ambitionerna var höga.

– Jag valde medvetet det här jobbet för att här finns så bra struktur i kvalitetsarbetet, säger Lotta. Medledare får chans att utvecklas och bli proffs på många olika uppdrag.

För brukarna innebär allt detta att det öppnas många möjligheter för inflytande. Alla gruppboenden har till exempel boenderåd, där alla får vara med och påverka hur pengarna ska användas. Och tack vare intraprenad-tänket kan varje gruppboende konkret påverka hur resurserna ska användas.
Intraprenad beskrivs som jämförbart med att driva eget företag, med stort eget bestämmande.

– Vi använder pengarna där de verkligen behövs. Till exempel köptes motionscyklar på ett boende där brukare och personal vill ha mer motion. På ett annat boende valde man att satsa på höns! Andra specialiserar sig på AKK, alternativ kommunikation, berättar Lotta.

Lika stolt är kommunen över sina dagliga verksamheter.

– Vi har otroligt många olika dagliga verksamheter. Andra kommuner blir imponerade över hur nischade vi är och vilket stort utbud vi har, från produktion till lantbruk och sinnesrum, säger Birgitta Svensson, som är en av två enhetschefer för Hudiksvalls dagliga verksamheter.

Birgitta Svensson. Foto: Linnea Bengtsson.
Birgitta Svensson. Foto: Linnea Bengtsson.

– Det har också kommit många nya deltagare till oss. Många söker sig hit från grannkommuner. Glada Hudik-teatern har dragkraft och en del flyttar hit för att de vill vara med i teatern. Det växer hela tiden. Senaste året har vi startat två nya verksamheter och utökat platserna på samtliga.

Glada Hudik-teatern har lagt mycket av grunden. Den kommun som har en så fin och berömd teater, kan inte gärna strunta i andra verksamheter. Och stoltheten över verksamheten kan vara lika stor, oavsett om den är berömd eller inte.

PFA, pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt,  är viktigt som förhållningssätt, för att varje deltagare ska ses som individ och få bästa chans att utvecklas. Det är en viktig del i genomförandeplanen för varje deltagare.

– Det är en röd tråd i alla verksamheter, säger Birgitta Svensson.

Men även inom dagliga verksamheter finns förbättringar att göra.

– Vi behöver bättre kontakter för att fler ska komma ut på vanliga arbetsmarknaden. Vi måste engagera företagen. Det är nästa stora steg för oss, säger Birgitta Svensson.

Läs mer om Hudiksvall

Foto

”Hudiksvall lämnar vi aldrig”

Foto

Granebo, en dröm för både boende och personal

Foto

Personalens engagemang avgörande

Foto

Friskvård gör daglig verksamhet ännu bättre

Därför har Hudiksvall nominerats

Nöjda brukare med goda möjligheter att påverka

Nomineringen har lämnats in av verksamheterna Arbete och integration och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning genom Annika Westerberg och Charlotte Palmborg, verksamhetschefer i Hudiksvall kommun.

”Vi vill nominera hela verksamheten Omsorg om personer med funktionsnedsättning därför att vi tycker att vi har en omsorg i världsklass. Vårt motto är: Vi vill vara bäst på att bli bättre!

Att vi tror oss ha en omsorg i världsklass grundar vi till viss del på resultat i våra brukarenkäter som visar bland annat att; 92% är  nöjda med det stöd de får, 95% upplever att personalen har ett bra bemötande och 90% upplever att de är delaktiga i planeringen av sina insatser.

Det vi kanske är mest stolta över är den höga kvaliteten som våra verksamheter håller. Våra brukare/deltagare har stora påverkansmöjligheter bl a genom handikapp- och delaktighetsrådet.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *