Personer från särskolan går alltför ofta mot en sysslolös framtid

Sverige ligger långt efter flera andra länder när det gäller högre utbildning för unga som har gått särskolan. Ska vi sträva efter jämlikhet behöver alla få möjligheten att välja sin framtid. Låt oss skapa det alternativ som idag saknas, skriver Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro i denna debattartikel.

Onsdagen 29 april publicerades en rapport från Riksrevisionen. Deras granskning visar att systemet för aktivitetsersättningen brister på många plan och bidrar till att många unga hamnar utanför arbetsmarknaden. Uppdraget att skapa aktivitet hos personer med aktivitetsersättning är långt ifrån tillfredställt. Bristande utbud av alternativ och ekonomiska incitament leder till en inlåsningseffekt vilket ger stora konsekvenser både för individ och samhälle.

För de personer som gått i särskolan saknas alternativ. Efter gymnasiesärskolan förväntas studenten hitta ett arbete alternativt börja vid en daglig verksamhet. För den som vill studera finns enstaka kurser vid kommunens särskilda utbildning för vuxna eller folkhögskola. Universitet och högskolor erbjuder i dagsläget inga anpassade utbildningar. Högre studier är således inget alternativ.

Sveriges riksdag och regering måste tänka nytt! Något måste täcka upp efter särskolan för de som vill vidare till arbete och studier men med bristande insatser riskerar att falla mellan stolarna.

En forskningsgenomgång av unga vuxna från gymnasiesärskolan 2001-2011 visar att en fjärdedel varken hade daglig sysselsättning, arbete eller studerade. Enligt Magnus Tideman, forskare i handikappvetenskap, befinner sig dessa människor i välfärdens marginal. Liknande siffror kan vi se i den färska rapporten från Riksrevisionen.
 


 

Hos Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län skapas en tvåårig utbildningsform kallad SV Kulturcollege. Det är ett nationellt projekt som utvecklas i Örebro med stöd från Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. Utbildningen fungerar som ett ”växthus” mellan särgymnasiet och framtiden och vänder sig till personer som vill arbeta eller studera vidare. Studiebesök, praktikperioder och ämnesintegrerad undervisning ska ge eleverna goda förutsättningar inför arbete eller vidare studier.

I början av april omnämns SV Kulturcollege vid en riksdagsdebatt om folkbildningsfrågor. Projekt välkomnas även av utbildningsutskottet med dess utveckling av nya modeller. Men projekt är som bekant ett arbete som pågår under begränsad tid, vilket enbart leder till tillfälliga lösningar.

Nu krävs resurser och stöd för att SV Kulturcollege ska övergå till en bestående verksamhet. Det är en nationell angelägenhet att utbudet av alternativ ökar, vilket bekräftas i Riksrevisionens rapport.

Jämför vi med andra länder som USA, Island, Spanien, Australien, Japan, Brasilien, Irland och Italien ligger Sverige långt efter gällande utbildning. I USA har t.ex. personer med Downs syndrom möjlighet att gå utbildning på högskola eller universitet och det finns det över 250 college- och universitetsprogram riktade till personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 


 

Ska vi sträva efter jämlikhet behöver alla få möjligheten att välja sin framtid. Saknas alternativ riskerar fler människor att välja sysslolöshet och med det tvingas ut i välfärdens marginal. Låt oss vara det alternativ som idag saknas.

Maria Östby
Anna-Lena Thornberg
Projektledare SV Kulturcollege

Björn Brunnberg
Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Lars Berge Kleber
Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *