Prins Carl Philip: Satsa på att upptäcka dyslexi tidigt

Under måndagen arrangerades en hearing om dyslexi på initiativ av prins Carl Philip. Han vill vara en förebild och hoppas på att satsningen nu bidrar till att elever med dyslexi upptäcks tidigare.

– Det har varit intressanta diskussioner idag och framför allt hoppas jag att elever i framtiden kan upptäckas tidigt och få rätt stöd. Hjälpmedel har varit oerhört viktigt för mig, säger prinsen.

Med sin medverkan ville han sätta frågan i fokus.

– Det tog många år för mig att samla modet att prata om min dyslexi och nu vill jag använda min roll till att sätta debatten om elever med dyslexi på agendan. De här frågorna är inte bara viktiga för mig, utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige och kämpar varje dag. Jag vet hur det är, säger prinsen.

Under måndagen var representanter från berörda myndigheter och organisationer på plats. Hearingen arrangerades av Svenska dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för dyslektiska barn och Specialpedagogiska myndigheten. Tack vare prinsens medverkan var intresset från media stort.

Prinsen höll ett berörande invigningstal, utifrån sina egna erfarenheter och hoppas kunna bidra till en förändring för de elever som inte får rätt hjälp idag.

– Det här är ett första steg. Vi måste våga hitta nya vägar till att hjälpa elever med dyslexi. Alla måste ta sitt ansvar. Skolan, politiker, myndigheter, experter, föräldrar och kompisar. Inga elever ska behöva känna sig utanför och vi måste ha nolltolerans mot mobbning. Jag blir sorgsen av att elever ska behöva känna sig korkade, sa prinsen.

 


”Alla måste ta ansvar. De här frågorna är inte bara viktiga för mig, utan för alla hundratusentals som har dyslexi i Sverige och kämpar varje dag”, sa prinsen i sitt inledningstal. Foto: Linnea Bengtsson

 

Sedan hölls föreläsningar med en avslutande paneldebatt och prinsen tyckte att mycket intressant kom upp på agendan.

– När jag studerade på lantbruksuniversitetet i Alnarp, alltså högre utbildning, då fick jag all hjälp jag behövde – talböcker och längre tid i skolan. Vi diskuterade det lite mer i kafferasten, att det absolut vore bättre om elever får rätt hjälpmedel och stöd tidigt, säger prinsen.

Prinsen berättar att han önskar att hans egen dyslexi hade blivit upptäckt av skolan tidigare.

– Jag började själv märka av det i mellanstadiet. Det har pratats idag om hur elever med dyslexi lär sig kompensera för sitt funktionshinder, för att dölja att man har problem. Jag kände verkligen igen mig. När vi hade högläsning i skolan, då försökte jag alltid lista ut var i boken vi skulle vara när vi kom till mig, så att jag skulle vara beredd på det stycket. Och på samma sätt var det en oerhört stor stress när det var tyst i klassrummet och vi skulle läsa för oss själva, då satt jag och hörde hur de andra barnen vände blad snabbare än mig. Man hörde att man inte hängde med och det gjorde att jag kände mig utanför, säger prinsen.

Ett utanförskap som eleven sätter på sig själv, menar prinsen.

– I mitt fall handlade det om att jag själv kände mig sämre än mina klasskamrater. Det handlar inte alltid så mycket om vad andra sätter för epitet på en, utan hur man känner sig själv. Och därför tycker jag att det är så viktigt att vi arbetar mot att alla elever ska få möjlighet att känna sig bekväma i sig själva, säger prinsen.

Han menar att en intressant diskussion under dagen var kring hur man kan stötta föräldrar.

– I mitt fall var det mamma som började misstänka att jag hade dyslexi. Föräldrarna är jätteviktiga. Panelen var inne på det, just vikten av att föräldrar också stöttas, får kunskap och insikt i vad man kan göra, säger prinsen.

Efter måndagens hearing var det en väldigt hoppful prins som lämnade Specialpedagogiska myndighetens lokaler.

– Vi hörde mycket problem idag, men även möjligheter. Det känns som att vi är på rätt väg. Det finns starka krafter som vill att det ska bli bättre och kommer arbeta för att göra det. Det skulle vara härligt om alla bra idéer som diskuterats i paneldebatten idag kunde bli en realitet i framtiden. Och idag har vi sett ett bra bevis på hur min medverkan kan bidra till uppmärksamhet kring ämnet och att föra samman de olika beslutsbefattarna. Jag hoppas kunna bidra mer i framtiden, säger prinsen.