Psykofarmaka vanligare bland unga med funktionsnedsättning

Psykofarmakaanvändningen bland unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd är högre än hos övriga unga. Omkring tio procent av pojkar med diagnoserna är till exempel förskrivna antipsykotiska läkemedel, jämfört med knappt 0,5 procent av resten i åldersgruppen.

Det visar en rapport från Socialstyrelsen, som de närmsta åren vill fördjupa analyserna inom området.

Rapporten ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst” är en årlig lägesrapport från Socialstyrelsen. I den konstaterar man bland annat att användningen av psykofarmaka som antipsykotiska läkemedel, lugnande, sömnmedel, antidepressiva läkemedel samt adhd-medicin är högre hos både flickor och pojkar med diagnoserna än övriga i åldrarna 13-21 år.

Att användningen av psykofarmaka är högre hos unga med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd beror troligen på att läkemedlen i stor utsträckning används för att behandla symptom beroende av funktionsnedsättningen.

Men Socialstyrelsen menar att en del av förskrivningarna troligen också beror på psykisk ohälsa i gruppen. Samtidigt som man skriver att man har svårt att se en motivering till den höga och långvariga användningen av just antipsykotiska läkemedel hos de unga. Särskilt eftersom en långvarig behandling med läkemedlen kan vara förenat med risker, till exempel metabola biverkningar.

Bland flickor med diagnoserna i åldern 13-17 år är användningen av antipsykotiska läkemedel något lägre, 5,4 procent. Men när man tittar på åldern 17-21 år ligger också här användningen bland flickorna uppe på nästan tio procent.

Antipsykotiska läkemedel kan användas för att behandla utagerande beteende, aggressivitet och bristande impulskontroll. Och Socialstyrelsen menar att det många gånger troligen handlar om att vården med förskrivningen vill ha effekt på den här typen av beteendeproblematik. ”Trots att det finns flera pedagogiska och kognitiva metoder för att hantera problemen”, skriver Socialstyrelsen i sin rapport och meddelar att man under de närmsta åren har för avsikt att fördjupa sina analyser inom området genom att studera de förskrivande vårdenheterna.

I Socialstyrelsens rapport kan man även se att användning av antidepressiva läkemedel och sömnmedel ligger på omkring tio procent av alla unga med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i åldersgruppen 13-17 år, jämfört med knappt 1,5 procent i resten av åldersgruppen.

Och användningen av psykofarmaka ökar överlag när man kommer upp i åldrarna. Nästan 16 procent av alla flickor i åldern 17-21 år med diagnoserna använder antidepressiva läkemedel. Bland övriga flickor i åldersgruppen ligger siffran på bara fyra procent.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *