Rapport efterlyser mer kontroll av HVB-hem

Omkring 4 500 barn och ungdomar placeras varje år i hem för vård eller boende (HVB-hem).
Nu efterlyses hårdare kontroll av dessa boenden, som till 80 procent drivs i privat regi.

Det är i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som Erik Lindqvist, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, argumenterar för ökad kontroll.

Han vill bland annat samköra de två olika HVB-register sokm finns hos Socialstyrelsen respektive hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Vidare vill han att den samlade informationen ska kompletteras med uppgifter från kommunernas socialtjänster, som har detaljerad information om varje placering.

– Den samlade informationen skulle kunna användas på flera olika sätt för att öka kunskapen om institutionsvården och förbättra dess kvalitet. Registret kan användas till att sammanställa kvalitets- och resultatmått för varje HVB. Dessa mått på kvalitet kan sedan användas som underlag för kommunerna vid upphandling eller förlängning av ramavtal, skrivder Erik Lindqvist i en debattartikel på Dagens Samhälles webb.

Han vill också utnyttja det samlade registret för bättre uppföljning nationellt.
– I dag är det till exempel inte möjligt att kartlägga vilka typer av barn och ungdomar som placeras i vård, och hur detta förändras över tiden, skriver Erik Lindqvist som också vill använda registret för forskning.

– Ett nationellt register skulle göra det möjligt att svara på frågor om institutionsvården som annars lämnas obesvarade. I förlängningen kan resultatet från sådan forskning användas till att förbättra vårdens kvalitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *