Rätten till assistans vid andning och sondmatning kan utökas nästa sommar

Nästa sommar kan lagen ändras så att samtliga hjälpmoment vid andning och sondmatning blir assistansgrundande.

Regeringen har idag skickat ut ett lagförslag på remiss som ska göra det enklare att få rätt till assistans.

Även hjälpbehov som ryms inom ”det normala föräldraansvaret” blir assistansgrundande om det handlar om andning och sondmatning.

I sådana situationer blir det även möjligt att räkna in förberedelse och efterarbete i samband med sondmatning.

– Det gläder mig att vi nu kan skicka ut de här förslagen på remiss, säger socialminister Lena Hallengren.

Den 9 december går remisstiden ut och lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

 

”Svårt att glädjas, hoppet för alla andra sjunker”

Regeringens beslut kommenteras så här av Anna Barsk Holmbom, som arbetar med utbildning och rådgivning inom assistans:

– Det är självklart bra att regeringen vill ändra lagen och rädda de barn som idag blir utan rätt stöd eftersom andning inte räknas som grundläggande behov över huvud taget och bara de ”integritetskänsliga” delarna av sondmatning får räknas in.

– Samtidigt har jag svårt att glädjas. Att den delen av lagstiftningen, som inte ens gäller 100 personer, inte kommer att vara på plats förrän juli 2020 gör att hoppet för alla andra sjunker. Antalet som lämnar ersättningsformen ökar och antalet nytillkomna minskar. Personer som behöver fler timmar törs inte söka det av rädsla att mista de man redan har. Unga personer som vill börja arbeta och lämna sitt föräldrahem törs inte göra det i rädsla för att det ska räknas som ”väsentligt ändrade förhållanden” och leda till en omprövning.

– Jag tror att minister Lena Hallengren vill assistansreformen väl. Men jag är inte säker på att hon vet hur hon ska åstadkomma det. Den stora frågan nu är hur hon kommer att hantera LSS-utredningens förslag. Går det att använda delar av det förslaget för att lösa det absoluta dödläge som råder nu eller är det möjligt att vänta på en ny utredning? Vad händer fram tills dess med alla som drabbas av dödläget, som ju både handlar om enskildas rätt till assistans och assistansersättningens storlek? frågar Anna Barsk Holmbom.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *