Nyheter

RBU underkänner nya instruktionerna till Försäkringskassan

Denna artikel handlar omAnnons
Annons för Misa

Innehåll från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Innehåll från Misa
Misa tipsar
Gymnasiesärskola – och sedan?
I ett rättvist samhälle kan alla välja sysselsättning
Görans väg från särskola till arbete
Fler tips på Misas temasida

Innehåll från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

Men Maria Johansson ser assistansens nya mål som ”sensationellt”

Maria Persdotter. Foto: Linnea Bengtsson.

Annons
Annons för Misa

 

Åsikterna går isär om vad regeringens nya instruktioner till Försäkringskassan innebär i praktiken för assistansen. RBU har en mycket negativ syn.

– När Försäkringskassan äntligen, kraftigt försenat, fått regleringsbrev för 2019 syns inte ett spår av att regeringen tagit till sig av kritiken kring hanteringen av personlig assistans. Det kommer att innebära att den tuffa besparingspolitiken fortsätter, säger Maria Persdotter, ordförande för RBU.

– Om regeringen verkligen vill ha en förändring av assistanskrisen måste tydliga direktiv till för att styra upp Försäkringskassan, annars fortsätter katastrofen för personer med funktionsnedsättning.

RBU menar att det är regeringens tidigare regleringsbrev till Försäkringskassan som skapat ”katastrofen” inom personlig assistans.

”Inför 2016 fick Försäkringskassan tydliga order om att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen, vilket lett till att det idag är ungefär 1700 färre som har assistans och bara är 17 procent av alla nya ansökningar om assistans blir beviljade. Och prognosen är att antalet med statlig assistans kommer att fortsätta att sjunka”, skriver RBU i ett pressmeddelande.

Alla är dock inte negativa till det nya regleringsbrev till Försäkringskassan som Annika Strandhäll avslöjade på torsdagen.

Maria Johansson, L-politiker och tidigare ordförande för Lika Unika, skriver på sin blogg att det nya regleringsbrevet är ”sensationellt”.

Hon lyfter fram det nya mål som regeringen sätter upp. Försäkringskassans arbete med assistansersättningen ska bidra till att ”nå det nationella målet för funktionshinderpolitiken om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället”.

Maria Johansson skriver:

”Har man de senaste årens utveckling klar för sig, och har man insikt i hur mycket en formulering i ett regleringsbrev betyder, och vilka konsekvenser den kan få för enskilda människor – ja, då är det tydligt att det nytillkomna målet i regleringsbrevet är en stor händelse. Nu får alla vi som står upp för frihetsreformen hjälpas åt att se till att detta beslut används, uppmärksammas och får genomslag.”

Fler artiklar om detta ämne