Regeringen: Bilstödet måste göras om

Regeringen har till slut insett faktum – de nya reglerna för bilstöd har havererat och måste ändras.

– Vi fått tydliga signaler från brukarrörelsen om att det inte fungerar som vi tänkt och tvärtom har det blivit dyrare för många att skaffa bil. Jag är inte nöjd med det och därför ser vi över det, säger Lena Hallengren, ansvarig minister.

Kritiken mot de regler som började gälla i januari 2017 har varit mycket hård. Både funktionshinderrörelsen, bilanpassningsföretag och oppositionspolitiker har krävt ändringar.

I juni sa Lena Hallengren till HejaOlika att regeringen lyssnat på kritikerna och lovade att man skulle titta närmare på problemen.

Och i veckan beslutade regeringen alltså om konkreta åtgärder.

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att se hur lagstiftningen fungerar och hur stödet kan förbättras. Trafikverket och Försäkringskassan får också i uppdrag att se över handläggningen.

Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga inkomster, dem som har behov av bil med särskilda mått för motordriven rullstol, eller liknande hjälpmedel, samt för dem som har behov av särskild utrustning för att kunna använda bilen, exempelvis särskild teknik.

Försäkringskassan ska även lämna förslag på åtgärder om det behövs för att stärka enskildas möjligheter att kunna köpa bil med bilstöd.

Vidare har regeringen nu bestämt att inkludera automatisk öppning och stängning av skjutdörr i anordningar som berättigar bilstöd.

– Man kommer även fortsättningsvis få bidrag för automatisk växellåda och fjärrmanövrerad kupévärmare. Jag nämner just dessa då jag vet att det finns en oro kring att det inte skulle ingå i bilstödet men det behövs om en har en funktionsnedsättning och bilstöd, säger Lena Hallengren.

Redan 1 oktober 2018 ska Försäkringskassan redovisa uppdraget till regeringen.

Läs mer

Våra tidigare artiklar om bilstöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.