Nyheter |

Regeringen nobbar stöd till felplacerade elever

Ann-Marie Beglers förslag om att ekonomiskt stödja felplacerade elever som vill vuxenutbilda sig har inte vunnit gehör hos utbildningsdepartementet och dess chef Gustav Fridolin. Foto från 2014. Foto: Linnea Bengtsson.
ANNONS
Annons för HEA

Under 2017 får även särskoleelever rätt till vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Däremot nobbar regeringen Ann-Marie Beglers förslag om extra stöd till elever som felplacerats i särskolan.

Ann-Marie Begler, tidigare chef för Skolinspektionen och numera chef för Försäkringskassan, föreslog 2013 en rad stöd till elever som felplacerats i särskolan.

Framförallt ville hon att eleverna ska få hjälp att ta igen den utbildning som de gått miste om, på grund av felplaceringen.

Begler förespråkade att eleverna aktivt skulle erbjudas utbildning och dessutom få hjälp med finansieringen för att slippa studielån.

I en intervju med Föräldrakraft i november 2014 utlovade utbildningsminister Gustav Fridolin att frågan om stöd skulle tas upp ”i det nära arbetet”.

– Jag förstår hur oerhört nedslående det måste vara för eleverna och deras anhöriga att känna att de blev så felbehandlade och att det påverkar livet på ett så oerhört ingripande sätt, sa Gustav Fridolin.

Nu har regeringen utlovat att under 2017 införa en ny rättighet för särskoleelever att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

– Det är en förstärkning eftersom elever från särskolan inte tidigare hade denna möjlighet, säger Anders Jutell, departementssekreterare.

Rättigheten innebär att även särskoleelever kan uppnå grundläggande och särskilt behörighet till eftergymnasial utbildning.

Den för många viktigaste frågan – ett särskilt stöd till elever som felplacerats – lyser dock med sin frånvaro i regeringens olika satsningar.

– Det finns inget förslag om studiefinansiering, säger Marie Mäkk på enheten för studiefinansiering på utbildningsdepartementet.

Beställ HejaOlikas nyhetsbrev

Sidor ur Föräldrakraft nr 4

Beställ senaste numret av Föräldrakraft

Bli expert på LSS med hjälp av LSS-skolan!

Skip to content