Regeringen vill ha studentbostäder utan handikapptoalett

Regeringen vill försämra tillgängligheten i studentbostäder för elever med funktionsnedsättning. Bostadsminister Andreas Carlson ger Boverket i uppdrag att föreslå hur kravet på handikapptoaletter kan tas bort.

Lägre krav ska ge fler bostäder

Syftet med sänkta byggkrav är att förenkla reglerna så att det blir billigare att bygga nya studentbostäder.

– Det behövs fler studentbostäder och regeringen vill göra det enklare och billigare att bygga efter studenters behov, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förutom att ta bort kravet på handikapptoaletter i varje studentbostad vill regeringen sänka kraven för bullerskydd.

Regeringen anser att förenklingar skulle kunna innebära att kraven på universell utformning begränsas till en andel av studentbostäderna samt de gemensamma utrymmena. ”Förslagen ska vara motiverade i förhållande till byggkostnaderna och utan att kraven sänks mer än nödvändigt”, skriver regeringen.

Uppdraget om lättnader i byggkraven finns här.

”Baklänges in i framtiden”

Åsa Strahlemo, ordförande för DHR, är kritisk:

– Det kommer då och då förslag på ”förenklingar” som i själva verket är inskränkningar av rättigheter. Ska det vara svårare att plugga för människor med behov av hjälpmedel? Vi tycker varken att man löser bostadsbristen eller andra problem genom att utesluta vissa människor. Tvärtom så är det att gå baklänges in i framtiden, säger hon.

– Vi vill se utökad tillgänglighet i samhället. Att föreslå sämre tillgänglighet visar på en nonchalans och okunskap om hur samhället ser ut och om medborgares behov.

Åsa Strahlemo. Foto: Linnea Bengtsson
Åsa Strahlemo är ordförande för DHR. Foto: Linnea Bengtsson.

Kortsiktigt och inte hållbart

– Vi vet ju också att demografin ständigt förändras. Det som är en studentlägenhet idag kan på grund av framtida behov behöva ändras till seniorlägenhet i framtiden. Att då bygga med ett sådant kortsiktigt perspektiv där lägenheter kan behöva byggas om för att de är otillgängliga är både dyrt och rimmar dåligt med att bygga ett hållbart samhälle. Regeringen kan bättre än så här. Bygg rätt från början! Det är både billigare, bättre och mer funktionellt i längden, säger Åsa Strahlemo.

Bakslag för tillgänglighet

Regeringens planer innebär något av en helomvändning i synen på tillgängliga bostäder.

Boverket skriver på sin hemsida att ”syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön”.

4 kommentarer

  1. Driver någon denna fråga? Detta är ju helt galet! Det handlar ju även om möjligheten för studenterna att kunna ta besökare med funktionsnedsättningar i sina bostäder? Det är ju inte bara den boende som ska kunna använda badrummet. Snacka om att inte ha tänkt alls…

  2. Med den här regeringen kan man förvänta sig vad som helst. Inga konstigheter alls.

  3. Först o främst finns ju (tyvärr) inga lagkrav på universell utformning, utan bara grundläggande minimiregler för tillgänglighet. Att understiga dem betyder fritt fram för diskriminering. Är det regeringens politik?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *