Regeringskritiken växer: En oacceptabel tystnad

Kritiken mot regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson växer.
– En oacceptabel tystnad om en stor grupp arbetslösa, säger Lika Unikas ordförande Bengt Olsson i ett uttalande idag.

Han hoppas att regeringen får bakläxa även av den socialdemokratiska partikongressen i maj, en kongress som har jobben i fokus.

Igår (tisdag) levererade Handikappförbunden ovanligt skarp kritik mot regeringen, för passivitet när det gäller arbete för personer med funktionsnedsättningar.

Idag sluter Lika Unika upp bakom kritiken.
– Vi ställer till hundra procent upp på Handikappförbundens skarpa kritik mot regeringens tystnad. Det är obegripligt att man inte inser att jobbpolitiken havererar om man glömmer en så stor grupp som idag är inskriven vid Arbetsförmedlingen, säger Bengt Olsson.

– Redan vårbudgeten gjorde oss oroliga, när höjda lönebidrag och ”fleksjobb” bara nämndes som frågor att ”se över”. I stället borde Ylva Johansson och regeringen leverera skarpa förslag som redan finns framarbetade. Det gäller bland annat förslagen i den så kallade Funka-utredningen, menar Bengt Olsson.

Lika Unika hoppas att socialdemokraternas partikongress i maj ska sätta press på Ylva Johansson och arbetsmarknadsdepartementet.
– I partistyrelsens förslag till kongressen sägs det högtravande att man vill se en ”kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden”.  Men sen tar tystnaden vid. De konkreta förslagen uteblir, säger Bengt Olsson.

Bland konkreta åtgärder som Lika Unika efterlyser finns nedkortning av väntetiden för Arbetsförmedlingens kodning av arbetssökande med funktionsnedsättning, som är kvittot på att man har rätt till stöd.

– Offentliga arbetsgivare måste också bli föredömen i att anställa personer med funktionsnedsättning. Offentliga upphandlingar måste användas som verktyg för att öka mångfalden i arbetslivet, säger Bengt Olsson.

Lika Unika har följande medlemsförbund:
Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB)
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Neuroförbundet
Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdom (RBU)
Synskadades Riksförbund (SRF)
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *