Riktad satsning kunde ge svagaste barnen bättre läkemedel

Regeringens satsning på gratis läkemedel kunde göras mycket mer inriktat på de barn som har störst behov.
Det anser LIF, Läkemedelsföreningen, som anser att pengarna kunde användas bättre för att säkerställa att barn får rätt läkemedel och behandling.

Det var under tisdagen som regeringen avslöjade att barn till och med 18 års ålder får gratis läkemedel från 1 januari 2016.
Detta gäller dock bara läkemedel som omfattas av den så kallade läkemedelsförmånen. I praktiken omfattas INTE många barn som har störst behov:

– Barn som behöver receptförskrivna läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen och barn som behöver läkemedel som ges på sjukhus kommer inte att gynnas av denna förändring trots att det bland dessa barn finns de med störst behov av avancerade terapier, skriver LIF i ett uttalande.

Läkemedel som ges på sjukhus är redan kostnadfria för barn, men LIF befarar en utveckling där ”det det inte längre är självklart att sjukhusen tillhandahåller alla tillgängliga läkemedel”.

Denna risk förklaras av att SKL, Sveriges kommuner och landsting, har beslutat samverka om rekommendationer för vilka läkemedel landstingen ska använda. Detta kommer att påverka barns tillgång till nya läkemedel, anser LIF.

LIF varnar också för att ”allt fler avancerade terapier inte kommer in i läkemedelsförmånen”.  Enligt LIF drabbas personer med sällsyna sjukdomar, där barn är en viktig grupp.

Regeringen skulle ha kunnat satsa mer riktat på barn med störst behov, menar LIF. Då skulle barn som behöver läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen få en bättre situation.

LIF anser samtidigt att det finns gott om utrymme för satsningar på moderna läkemedel. Från 2011 har kostnaden för läkemedel i läkemedelsförmånen minskat från 19 till 17,6 miljarder kronor, medan de utlovade gratisläkemedlen ”bara” väntas kosta 0,4 miljarder.

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.