Ris och ros till kommuner!

Jag har hört många dåliga ursäkter från kommuner som inte ville ha statens extrapengar till hab-ersättningen. Som att det minskar personernas bostadstillägg. Ingen av ursäkterna är rätt!

Alla våra 290 kommuner fick ansöka hos Socialstyrelsen före 1 juni 2018 för att kunna del av extrapengarna. Socialstyrelsen hade fördelat de 350 miljoner som regeringen avsatt till kommunerna efter antalet arbetstagare på daglig verksamhet.

Regeringens mål var bättre ekonomi för de som arbetar på daglig versamhet genom extra statliga pengar till kommunerna för att höja ”lönen”, habiliteringsersättningen. Man ska inte behöva gå back för att hab-ersättningen inte ens täcker lunchen.

Med Röd Hatt har jag och andra inom FUB kunnat konstatera att 30 procent av kommunerna avstått från att söka! Det innebär att de missunnat sina fattiga arbetstagare på dagliga verksamheter de extra pengar de kunde ha fått. 10 procent har, ännu märkligare, avstått merparten av sina tilldelade pengar. Tyckte de kanske att arbetstagarna skulle få för mycket?

Det innebär att man då konfiskerar de pengar deras arbetstagare har rätt till!

Det var möjligt att i ansökan kryssa för att kommunen ville ta del av eventuella pengar som blev kvar när alla kommuner fått vad de sökt. Bara 55 kommuner utnyttjade denna möjlighet. De har därför fått rejält mycket mer att fördela till sina arbetstagare, tre gånger ursprunglig tilldelning!

Men jag har en oro att flera kommuner av olika skäl kommer att lämna tillbaka extrapengarna. Det innebär att man då konfiskerar de pengar deras arbetstagare har rätt till! Vi får återkomma med kaktusen och riset.

När jag tittar på listan över kommuner som avstått att söka hittar jag ingen röd tråd. Man skulle ju kunna tro att några av partiideologiska skäl avstått, men icke. En annan hypotes var att det var små kommuner. Men Gävle, Halmstad, Haninge, Huddinge, Karlstad, Mölndal, Gotland och Sundsvall finns bland de som helt avstått sina pengar samt till exempel Luleå, Umeå, Sollentuna, Linköping, Karlskrona, som avstått merparten av tilldelade pengar.

Det handlar om summor på mellan 2,2 miljoner och 3,7 miljoner per kommun, som de missunnat sina arbetstagare på daglig verksamhet! För de som bara har aktivitets- eller sjukersättning är varje extra krona viktig.

De kommuner som passat på att kryssa för extra pengar har istället tredubblat den extra ”lönen”. Det kallar jag goda föredömen (och jag hoppas nu att de inte lämnar tillbaka några pengar)!

Jag har hört många dåliga ursäkter från de som inte ville ha pengarna, som att ”vi hinner inte med att räkna om timpenningen” och ”det minskar bara personernas bostadstillägg” samt ”nästa år får vi själva stå för den högre hab-ersättningen”.

Dina tjänstemän är lata och det drabbar de riktigt fattiga

Inget av detta är rätt! Pengarna kan fördelas i klumpsummor, bara det går till de som har daglig verksamhet. Man kan kalla det ”extra hab-ersättning”. Det påverkar inte alls bostadstillägget då hab-ersättningen är skattefritt, att ansvariga tjänstemännen vet det är ett krav.

När jag blev arg så sa jag till en klagande politiker att ”dina tjänstemän är lata och det drabbar de riktigt fattiga”.

Men det finns goda exempel bland kommunerna som höjt dagersättningen och med öppna ögon tagit risken att de får betala allt själva från 2019! Motivet från dessa är att ”det är små pengar i en kommuns budget”. Tyvärr har jag ingen lista där jag kan ge dessa kommuner deras rättmätiga gratulationer! Jag hoppas dock att era lokala FUB-föreningar kan göra det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *