S-rapport vill slopa ”funkisskatten” och öppna jobben för alla

Socialdemokratiska tankesmedjan Tiden presenterar idag ett förslag till ny funktionshinderpolitik.
Rapporten ”En funktionshinderpolitik för 2020-talet” förespråkar att stat, fackförbund och arbetsgivarna ser till att ordna fler jobb till funkisar.
Dessutom vill man sänka skatten för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Rapporten har skrivits av Lars Lindberg och Alexandra Völker.

Idag presenterar de förslagen i i en debattartikel i Dagens Arena.

Här är några av förslagen så som de presenteras i debattartikeln:

Alla ska få chans att arbeta

Se funktionshinderpolitiken mer som en arbetsmarknadsfråga än en socialpolitisk fråga. Stärk arbetslinjen – genom att ge alla människor med funktionsnedsättningar anpassade möjligheter att delta i arbetslivet. Ta initiativ till trepartssamtal med fackförbund, arbetsgivare och staten för att fullt ut öppna upp arbetsmarknaden för dessa grupper. Och flytta samordningsansvaret för funktionshinderpolitiken till arbetsmarknadsdepartementet.

Ta fram en tydlig genomförandeplan av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och en tydlig strategi för universell utformning. Och stärk individers möjligheter att driva ärenden juridiskt.

Nationellt råd

Inrätta ett nationellt funktionshinderpolitiskt råd, med samma tyngd som regeringens finans- och klimatpolitiska råd. Ett sådant kan bidra med viktiga kompletterande analyser kring vad som behöver göras inom området.

Slopa funktionshinderskatten

Slopa funktionshinderskatten. Människor med funktionsnedsättning, som inte har andra alternativ för sin försörjning än sjuk- och aktivitetsersättning, ska inte betala högre skatt än de som arbetar och pensionärer. Nu behöver ”funktionshinderskatten” skattenivåerna likställas.

Anpassa sjukförsäkringen

Anpassa sjukförsäkringen efter faktisk omfattning på sjukskrivningen. Människors förmåga att arbeta skiljer sig åt mer än vad sjukskrivningens fyrkantiga fasta steg medger. Det gör att många människor med funktionshinder arbetar mindre än vad de skulle kunna – eller får leva med lägre inkomst än vad de skulle behöva. Nu behöver socialförsäkringarna anpassas bättre efter hur stor sjukskrivningen ska vara.

Kunskapslyft och friskvårdsbidrag

Riktat kunskapslyft för unga med funktionsnedsättning. Nu behövs särskilda insatser för de som har svagast ställning på arbetsmarknaden, och ett nationellt mål om att alla ska ha en gymnasiekompetens senast år 2026.

Riktat friskvårdsbidrag till personer med funktionsnedsättning. Detta för att komma till rätta med att folkhälsan bland personer med funktionsnedsättningar är i snitt markant lägre än bland befolkningen i stort.

Förbjud skolor att neka

Förbjud friskolor att neka elever med funktionsnedsättningar på grund av bristande kompetens bland personalen eller påstått dåliga förutsättningar att anpassa lokalerna. Den som driver en skola måste kunna ta emot alla typer av elever.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *