Så enkelt (och totalt ansvarslöst) att peka ut assistansen som ”bov”

Att Skattebetalarnas förening utser välfärden till måltavla är beklagansvärt. Särskilt ett år när det varit tydligt  hur viktigt det är med en fungerande välfärd. Och samtidigt som kostnaderna för välfärden sjunkit i förhållande till BNP, och nu är de lägsta på 40 år.

Slöseriombudsmannen, en verksamhet som Skattebetalarna driver, har utsett bland annat personlig assistans till det största slöseriet med skattemedel 2020.

Det är så dåligt att man kan gråta.

”Omoraliskt”

Skattebetalarna skriver på sin hemsida att ”det är omoraliskt att slösa bort andra människors pengar”. Välfärdsfusket presenterades så här på hemsidan:

Där det finns mycket pengar, där finns det lycksökare. Välfärdssystemen är naivt arrangerade. Dålig samordning mellan olika myndigheter och bristande kontroll har gjort att en stor mängd av våra gemensamma skattepengar, som egentligen skulle gå till personer i behov av stöd, har hamnat i orätta händer de senaste åren.
Exakt hur mycket pengar som läcker ut ur välfärdssystemen vet ingen. En utredning från december 2019 uppskattar att runt 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt varje år, varav hälften tros vara fusk. Men mörkertalet är stort.

Slöseriombudsmannen Josefin Utas skriver i en debattartikel att det inte är förvånande att just välfärdsfusket vann. Hon skriver att pengar som är tänkta att hjälpa människor som har det svårt istället hamnar i fickan på organiserad brottslighet. Hon hänvisar bland annat till den hårt kritiserade FUT-delegationen från 2008.

Kritiserad utredning

Bland dem som kritiserat FUT-delegationen finns Försäkringskassan (ladda ned deras yttrande), Brottsförebyggande rådet, Björn Johnson (statsvetare och docent i Socialt arbete på Malmö Högskola), Niklas Altermark, fil dr, och Hampus Nilsson (ladda ned deras granskning som pdf) samt en rad olika organisationer som IfA och STIL.

Så varför fortsätter man att hänvisa till en så starkt kritiserad utredning? Ja, om man är en förening som anser att svenskar betalar för mycket skatt så torde svaret vara att det ligger i föreningens intresse att hitta anledningar till att minska skatten.

Om man minskar rätten till assistans, genom allt hårdare regler och restriktioner, så kan man anta att föreningen också antar att skattetrycket skulle minska. Men skulle det minska? Troligen inte.

Samma år som FUT-delegationen presenterade sitt arbete slog Socialstyrelsen fast att personlig assistans utifrån många aspekter är ett kostnadseffektivt sätt att ge stöd till människor med omfattande funktionsnedsättningar. Personer som idag är assistansberättigade skulle inte få mindre behov. De skulle bara få sina behov tillgodosedda på ett annat sätt.

Lägsta kostnaden på 40 år

Att Skattebetalarna väljer att nominera välfärden som måltavla för sitt arbete är beklagansvärt. Särskilt ett år som detta när det varit tydligt för var och en hur viktigt det är med en väl fungerande välfärd. Ändå har siffrorna för välfärden sjunkit i förhållande till BNP. I Försäkringskassans rapport Socialförsäkringen i siffror 2020 framgår att det är de lägsta på 40 år.

Socialförsäkringen i siffror 2020

Jag kan inte annat än att dra slutsatsen att det är lätt, och totalt ansvarslöst, för en förening som vill göra sina medlemmar glada genom att hitta sätt att minska skatter, att haka på en medietrend där assistansen utpekas som ”bovar”.

Det hade kanske varit mer smakligt att ge sig på till exempel skatteflykt.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *