Nyheter

Så här ska vi stärka funktionsrättsfrågorna i EU


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Bengt Eliasson (L) vill öka möjligheterna till utbytesstudier och häva blockeringen av direktivet mot diskriminering

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson.

 

DEBATTARTIKEL. Liberalerna har under lång tid i Europaparlamentet kämpat mot att EU-medel används för att bygga institutioner avsedda för personer med funktionsnedsättning. Det är nämligen förbjudet. Mycket tack vare oss. Det är för bedrövligt att medlemsländerna inte följer dessa bestämmelser eftersom det med EU-pengar fortfarande byggs institutioner.

Vår slutsats, till skillnad från David Legas och Kristdemokraternas, är att det behövs mer Europasamarbete. Inte mindre.

David Lega tänker inom EU ge röst åt de som inte hörs. Men det förutsätter att man vill samarbeta. Ha en någorlunda klar bild av vad EU gör när det gällerfunktionshinderpolitik redan idag. Ha koll på internationella konventioner och direktiv.

Tillgängligheten i Sverige hade varit sämre om vi inte varit med i EU. Det är bara att konstatera att Sverige behöver EU som blåslampa för att inte halka efter i tillgänglighetsarbetet.

När vi tar del av David Legas debattartikel i HejaOlika så förundras vi över hans resonemang. ”Bindande EU-lagstiftning för ökad fysisk tillgänglighet är viktig – men den visar också tydligt var den bortre gränsen för EU: s inflytande måste dras.”

Menar David Lega att EU håller på att bli för tillgängligt? Varför ska den bortre gränsen dras när det handlar om lagstiftning som är till nytta för personer med funktionsnedsättning?

David Lega ger faktisk svaret själv: Företagens intressen är viktigare än att rullstolsburna kan ta sig in och handla eller gå på restaurang.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar i artikel nio upp hur samhällen ska arbeta med tillgänglighet. Där ges inte något utrymme för undantag och EU har precis som Sverige skrivit under FN-konventionen.

David Legas höga tonläge när det gäller byggandet av institutioner inom EU blir med detta resonemang ihåligt. Han är upprörd över hur illa personer med funktionsnedsättning behandlas i medlemsländer och ansökarländer och drar därför slutsatsen: ”Nuvarande och aspirerande medlemsstaters oförmåga att respektera sina egna funktionsnedsatta medborgares fri- och rättigheter får kännbara konsekvenser.”

På vilket sätt då? David Legas godtyckliga val av rättigheter som han tycker passar personer med funktionsnedsättning är obegripliga och saknar stöd hos den samlade funktionsrättsrörelsen, hävdar vi.

Den sociala pelaren är också ett utmärkt verktyg för att jobba med den här typen av frågor vill David Lega inte heller ha. Den inbillar han och KD ska försämra den personliga assistansen. Det är inget annat än populism och ett sätt att skrämma redan utsatta människor. Osmakligt.

Nog med överstatlighet, fräser han, men gärna kännbara konsekvenser för de som inte följer hans spelregler. Kristdemokraternas Lagom-politik och Legas påståenden hänger helt enkelt inte ihop.

För det krävs en sammanhållen, genomtänkt och bearbetad politik för Europas medborgare med funktionsnedsättning. En liberal politik.

Tre L-förslag som stärker rättigheterna

Bland annat tänker vi arbeta för:

Större möjlighet till utbytesstudier för personer med funktionsnedsättning. Den fria rörligheten ska aldrig begränsas på grund av funktionsnedsättning. Därför bör utbytesprogrammet Erasmus+ vidgas och bli mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning, både på akademiska utbildningar och på yrkesutbildningar. Detta kräver ökat stöd för studenter med funktionsnedsättning i Erasmus+ och mer information till skolornas personal och studenter om möjligheterna till utbytesstudier.

Stärka EU:s byrå för grundläggande rättigheter. EU:s byrå för grundläggande rättigheter ska stärkas bland annat för att intensifiera arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. EU måste verka för att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar respekteras i alla medlemsländer.

Stoppa blockeringen av EU:s anti-diskrimineringsdirektiv. EU-kommissionen föreslog 2008 ett direktiv för att åtgärda diskriminering utanför arbetsmarknaden på grund av ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion. Eftersom enhällighet krävs i rådet har man under de gångna 10 åren inte lyckats anta direktivet. Vi menar att ansträngningarna med att hitta en lösning i rådet måste intensifieras så att direktivet slutligen kan antas.

Ställer du på detta, David Lega, eller tänker du fortsätta sätta personer med funktionsnedsättnings rättigheter på undantag?

BENGT ELIASSSON, L,
riksdagsledamot och talesperson i funktionsrättsfrågor

Fler artiklar om detta ämne

Debatt
David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.
Vi politiker bedöms utifrån vad vi levererar – inte vad vi lovar i en valrörelse
David Lega: Vedervärdig behandling av funktionsnedsatta medborgare måste få kännbara konsekvenser
David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.
”Funktionsnedsatta behandlas som ohyra i länder som vill bli medlemmar i EU”
David Lega: Funktionsnedsattas värdighet får inte vara förhandlingsbar inom EU
Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.
Bengt Eliasson: Vi behöver EU för att stärka rättigheterna
”Mer EU är bra för välfärden och för att driva utvecklingen framåt”
Bengt Eliasson (L). Foto: Linnea Bengtsson.
”David Lega är djupt okunnig. EU gör mer för tillgänglighet än Sverige”
Bengt Eliasson: Hans bild präglas av populism där fakta fått stå tillbaka för allmänt tyckande
David Lega. Foto: Linnea Bengtsson.
”Bengt Eliasson, förklara hur en utredning om några år hjälper de som redan fått inskränkningar”
Om utvecklingen fortsätter kan vi få en EU-reglering av funktionshinderstöd i framtiden
EU-valet
David Lega och Ebba Busch Thor.
”Svårt att skydda kvaliteten på LSS om makten flyttas till EU”
David Lega (KD): Det är dags för Sverige att ha en EU-parlamentariker i rullstol

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *