Nyheter

Så kan assistansen få ersättning för coronakostnader

Denna artikel handlar omAnnons
Annons för Misa

Innehåll från NKA
Att vara anhörig
Nya webbinarier om anhörigfrågor
NKA-podden tipsar om stöd och strategier
Samtalsgrupp kostnadsfritt stöd
Fler tips på NKA:s egen temasida

Innehåll från Misa
Misa tipsar
Gymnasiesärskola – och sedan?
I ett rättvist samhälle kan alla välja sysselsättning
Görans väg från särskola till arbete
Fler tips på Misas temasida

Innehåll från Humana
Humana tipsar
Logopedens bästa råd!
När Josefin fick en son med autism valde hon att bli jurist
Parapepp inspirerar till aktivitet
Fler tips på Humanas temasida

”Orimligt att branschen blir utan stödet – ge uppdrag till Försäkringskassan”
Pia Steensland. Foto: Linnea Bengtsson.

Pia Steensland är talesperson för KD i funktionshinderfrågor. Foto: Linnea Bengtsson.

Annons
Annons för Misa

 

Idag tar Pia Steensland (KD) ett nytt initiativ för att pressa regeringen att ersätta assistansanordnare för merkostnader på grund av covid-19.

– Jag kommer idag att lämna in en ny fråga till socialminister Lena Hallengren där jag undrar om hon är villig att hitta en speciallösning, genom exempelvis ett uppdrag till Försäkringskassan, för att säkerställa att assistansanordnarna faktiskt får ersättning för sina merkostnader, säger Pia Steensland.

Steensland menar att ett tydligt uppdrag till Försäkringskassan, om att de ansvarar för ansökan och utbetalning av ersättningen till assistansanordnarna, är en lämplig lösning.

– Men det finns säkert fler lösningar.

Användare drabbas hårdast

Vad anser du att andra aktörer bör göra för att säkra ersättningen?

– Fortsätt att uppmärksamma regeringen på de allvarliga konsekvenserna av ett uteblivet stöd. Om de seriösa anordnarna som redan har en ekonomiskt pressad situation inte får ersättning för sina merkostnader kommer det drabba kvaliteten på verksamheten.

– I slutändan är det personer med funktionsnedsättning som drabbas hårdast – igen. Så kan vi inte ha det, säger Pia Steensland.

Utlovat stöd

– Det är orimligt att en hel bransch, vars verksamhet dessutom omfattar många personer som tillhör en riskgrupp, ställs utanför det utlovade stödet som är nödvändigt för att de fullt ut ska kunna säkerställa att smitta inte sprids mellan personal och assistanstagare.

Fler artiklar om detta ämne